Nytt webbverktyg hjälper till att bedöma längdåkningens framtid i Finland

Pressmeddelande 25-02-2016 kl. 10.15

Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral informerar

Längdåkning på skidor är en av våra mest populära motionsformer, men på grund av klimatförändringen blir det ofrånkomligen allt svårare att åka skidor. Finlands miljöcentral (SYKE) och Naturresursinstitutet (Luke) har tillsammans tagit fram ett verktyg som kan användas till att bedöma längdåkningens framtid i Finland. Verktyget är tillgängligt på webben i portalen Klimatguiden.fi.

Maastohiihto_Erkki Oksanen
© Bild: Naturresursinstitutet/Erkki Oksanen

De gynnsamma naturförhållandena för längdåkning på skidor minskar under de kommande decennierna särskilt i södra Finland. I norra Finland går det att åka skidor också i framtiden, men även där blir skidsäsongen kortare än för närvarande, berättar hydrolog Noora Veijalainen vid SYKE.

Med hjälp av konstsnö och lagring av snö kan man delvis kompensera konsekvenserna av förändringarna, med det kräver investeringar och är lämpligt endast i vissa områden. Dessutom förändras hela upplevelsen för skidåkarna när de åker på konstsnö i ett landskap som är dystert och grått.

Skidåkningen minskar sannolikt i södra Finland

Hur reagerar skidåkarna på förändringarna i förhållandena? Slutar de åka skidor helt och hållet eller är de beredda att resa långa sträckor för att få skida? Forskare Marjo Neuvonen vid Luke intervjuade 769 skidåkare i åldern 15–74 år på olika håll i Finland.

Det finns fler skidåkare i norr än i söder, och den här skillnaden kommer sannolikt att öka i framtiden när en del av befolkningen i södra Finland avstår från skidåkningen på grund av klimatförändringen, förutspår Neuvonen.

Nytt verktyg visualiserar förändringen och pekar ut områden som är särskilt sårbara

Ett nytt webbverktyg som visar hur snöförhållandena förändras har utvecklats för Finlands nationella klimatanpassningsportal. I verktyget kan man välja olika variabler för att studera förändringen inom den egna kommunen. Med variablerna kan man skapa kartor som visar vilka områden i Finland som är mest känsliga för förändringen.

Med hjälp av kartverktyget kan användarna studera konsekvenserna av förändringen i olika delar av Finland och hitta sätt att anpassa sig till den, berättar professor Tim Carter vid SYKE, som ledde forskningen.

Förhoppningsvis kan verktyget hjälpa serviceleverantörerna att planera och utveckla skidåkningsmöjligheterna. Man hoppas också att verktyget ska öka kännedomen om klimatförändringens konsekvenser.

Verktyget är tillgängligt (på finska och engelska) på http://ilmasto-opas.fi/fi/datat/sopeutumiskyky-ja-haavoittuvuus.

Portalen Klimatguiden.fi underhålls av Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral. Även experter från många andra forskningsinstitut deltar i produktionen av information.


Närmare upplysningar

Forskare Marjo Neuvonen, Naturresursinstitutet (Luke), tfn 029 532 5406, förnamn.efternamn@luke.fi

Äldre forskare Tuija Sievänen, Naturresursinstitutet (Luke), tfn 029 532 5269, förnamn.efternamn@luke.fi

Hydrolog Noora Veijalainen, Finlands miljöcentral (SYKE), tfn 0295 251 732, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Professor Timothy Carter, Finlands miljöcentral (SYKE), tfn 0295 251 094, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Publikation

Neuvonen, M., Sievänen, T., Fronzek, S, Lahtinen, I, Veijalainen, N. & Carter, T. R. 2015. Vulnerability of cross-country skiing to climate change in Finland – An interactive mapping tool. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, Volume 11: 64–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.jort.2015.06.010 (journal article available to subscribers), http://www.iav-mapping.net/U-C-IAV/skiing/Neuvonen_etal_2015_JORT-accepted-manuscript.pdf (final authors’ manuscript version)

 


Målgrupp: