Det svarta kolet på spåret

Nyhet 06-04-2018 kl. 13.32
Kaarle Kupiainen
Kaarle Kupiainen © Magnus Östman

Svart kol, det vill säga luftburna sotpartiklar, påskyndar uppvärmningen av jordklotet och speciellt det arktiska området. Utsläppen av svart kol och dess spridning undersöks nu även i Finland.

Svart kol uppstår runtom i världen till stor del vid hushållens förbränning av trä och kol, i trafiken och inom industrin. Utsläpp av svart kol sker också då man på oljefälten bränner restgaser genom så kallad fackling. De största utsläppen äger rum i Asien, och en del av dem förs med luftströmmar ända till det arktiska området.

Sotpartiklarna värmer atmosfären eftersom kolet absorberar solvärme. Utsläppens uppvärmande effekt är störst i norr där de får isen och snön att smälta snabbare. Klimatuppvärmningen i det arktiska området är över två gånger snabbare än i resten av världen.

Uppskattningsvis en fjärdedel av klimatuppvärmningen i norr förorsakas av svart kol. Omkring en tredjedel av den uppvärmning det svarta kolet står för i norr beror på de arktiska ländernas egna utsläpp.

Det svarta kolet undersöks nu på olika håll i världen. ”Uppskattningarna av hur stora utsläppen är och hur de sprids är ännu osäkra”, berättar specialforskare Kaarle Kupiainen vid Finlands miljöcentral i det senaste numret av Finlands Natur.

Läs mera

Det svarta kolet på spåret (Finlands Natur, nr 1/2018)

Ytterligare information

Specialforskare Kaarle Kupiainen, Finlands miljöcentral
tfn +358 295 251 326, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: