Miljöinformation till nytta för samhället

Vårt samhälle ställs inför allt mer invecklade miljöproblem, såsom klimatförändringen, urbaniseringen och de globala utmaningarna inom hållbar utveckling. För att lösa dessa brännande frågor behövs tillförlitlig miljöinformation.

Finlands miljöcentral stödjer miljöpolitiken genom att tillhandahålla miljöinformation. Vi hjälper beslutsfattare att inse värdet av miljöinformation och stödjer produktionen av högkvalitativ miljöinformation. Vi främjar samarbete mellan olika miljöövervakningsprogram.

Vi utvecklar nya tjänster och metoder för att stödja miljöforskning och miljöövervakning. Vi tillämpar tekniker som fjärranalys, maskininlärning, molekylärbiologi och modellering. Vi främjar öppenhet och transparens i vetenskap och kunskapsproduktion.

Vi har ett nära samarbete med forskningsinstitutioner, företag samt ministerier. Vi agerar såväl nationellt som i internationella nätverk.

 

Mer information

enhetsdirektör, informationskvalitet
Saku Anttila
fornamn.efternamn@syke.fi

 
Publicerad 02-01-2018 kl. 9.59, uppdaterad 11-08-2023 kl. 13.48
Målgrupp: