Ett nytt verktyg för snabb och effektiv beredskap vid oljeutsläpp till havs

Pressmeddelande 13-10-2020 kl. 9.00

Pressmeddelande från Finlands miljöcentral SYKE och Århus universitet

 Beredskap vid oljeutsläpp till havs. © Foto: Lars Poort

Ett nytt, kostnadsfritt verktyg för beredskap vid oljeutsläpp till havs finns nu tillgängligt online för myndigheter och lokala insatsenheter. Syftet med verktyget är att minimera miljöpåverkan av oljeutsläpp i Arktis och runtom i världen. Finlands miljöcentral SYKE och Århus universitet har samarbetat inom ramen för GRACE-projektet för att skapa ett nytt planeringsverktyg för att skydda havet.

Verktyget för miljö och beredskap vid oljeutsläpp (EOS) kan vara ett stöd när beslut ska fattas om huruvida mekanisk sanering, bränning på plats och kemiska lösningsmedel ska inkluderas i nationella beredskapsplaner för oljeutsläpp. Även om verktyget utvecklats med fokus på Arktis är det generiskt och kan tillämpas på alla specifika bedömningsområden i världen där det kan föreligga risk för oljeutsläpp.

Interaktivt kalkylblad och handbok online

EOS-verktyget består av ett interaktivt kalkylblad och en handbok. Båda kan laddas ned gratis på Århus universitets EOS-webbsida. Det är även möjligt att kontakta och lämna feedback till forskarna bakom beredskapsverktyget.

EOS-verktyget kan användas för gränsöverskridande samordning av de olika berörda ländernas beredskap vid oljeutsläpp. Det kan även fungera som en plattform för att fatta beslut om uppbyggnad av kapacitet och sakkunskap rörande beredskap vid oljeutsläpp.

Utöver samordning av insatsåtgärder är det även möjligt att använda EOS-verktyget i samband med specifik oljeborrnings- och oljeutvinningsverksamhet, t.ex. beredskapsplanering, riskbedömningar och fastställande av kunskapsluckor.

EOS-verktyget för beredskap vid oljeutsläpp avslutar det EU-finansierade GRACE-projektets arbete

EOS-verktyget utvecklades inom ramen för GRACE-projektet, som finansierades genom EU:s ramprogram Horisont 2020 och samordnades av Finlands miljöcentral SYKE. Århus universitet i Danmark ansvarade för utvecklingen av EOS-verktyget.

GRACE-projektet – om integrerade insatsåtgärder vid oljeutsläpp och deras miljöpåverkan – genomfördes mellan 2016 och 2019 och fokuserade på att utveckla, jämföra och utvärdera effektiviteten hos och miljöpåverkan av olika typer av insatsåtgärder vid oljeutsläpp i kallt klimat. Vidare utvecklades realtidsobservationer av oljeutsläpp under vatten inom ramen för projektet.

Mer information:

Susse Wegeberg, expert på EOS-verktyget, institutionen för biovetenskap, Århus universitet, Roskilde, Danmark, tfn. +45 30 183 118, sw@bios.au.dk

Kirsten Jørgensen, samordnare för GRACE-projektet, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. +358 295 251 245, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Katri Haatainen, kommunikationsspecialist, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. +358 295 251 135, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: