Ledande havsforskning på Östersjön

Östersjön är en viktig del av Finlands nationella identitet och internationella kultur. Östersjön är en grund bassäng med bräckt vatten och därför sårbar, och belastas dessutom av den stora folkmängden. Vi producerar information om situationen och ändringar i havet som stöd för beslutsfattandet.

Med hjälp av forskning bedömer vi hur den mänskliga verksamheten påverkar Östersjön samt förutsättningarna för hållbar utveckling. Vi gör uppskattningar om situationen i havet och metoder för planering av havsområden samt skapar information som hjälper till att anpassa ekologiska, ekonomiska och samhälleliga målsättningar.

Finlands miljöcentral (Syke) koordinerar och verkställer den nationella uppföljningen av havet på lång sikt och undersöker mångvetenskapligt verksamheterna i havet genom att utnyttja modeller, mätningar och observationer. Vi är sakkunniga för den finska havsvårdsplaneringen, EU:s havslagstiftning och för efterlevnaden av Östersjöns miljöskyddsavtal.

Forskningsfartyget Aranda, Utö havsforskningsstation och våra laboratorier erbjuder utmärkta förutsättningar för att utveckla teknologin för havsforskning. Arbetet understöds av konsortiet för Finlands marina forskningsinfrastruktur FINMARI, som koordineras av Syke.

Vi arbetar för Finska vikens havsmiljö. Vi samarbetar också intensivt med europeiska universitet, forskningscentra och företag. Vårt arbete utsträcker sig även till de arktiska områdena och utvecklingsländerna.

Vårt kompetensområde

Forskning kring ekosystem

 • Verksamhet och modeller för havets ekosystem samt deras näringsnät
 • Havets biogeokemiska processer
 • Havsnaturens mångfald och livsmiljöer

Effekter av mänsklig verksamhet på havsmiljöer

 • Skadliga ämnen
 • Klimatförändringen: havens och havsisarnas ekosystem
 • Nedskräpning av haven och mikroskräp i kalla havsområden
 • Havsmiljöns socioekonomiska betydelse
 • Övergödning och dess bekämpning
 • Undervattensbuller
 • Främmande arter och deras påverkan
 • Oljeutsläpp och effekterna av bekämpnings- och nedbrytningsmetoder på arktiska områden

Utveckling av metoderna

 • Modeller för bedömning av vatten- och havsvårdsåtgärdernas inverkan på ekosystemen och som stöd för beslutsfattandet
 • Metoder för havsområdesplanering
 • Undersöknings- och bedömningsmetoder för situationen i havet samt nya automatiska metoder för uppföljning och undersökning, inklusive användning av maskinella lösningar för identifikation av arter
 • Experimentell undersökning av havsmiljöer
 

Mer information

enhetsdirektör, vatten- och havslösningar
Anna-Stiina Heiskanen
fornamn.efternamn@syke.fi

 
Publicerad 16-05-2017 kl. 17.13, uppdaterad 04-04-2023 kl. 14.57
Målgrupp: