Ledande havsforskning på Östersjön

Östersjön är en viktig del av Finlands nationella identitet och internationella kultur. Östersjön är en grund bassäng med bräckt vatten och därför sårbar, och belastas dessutom av den stora folkmängden. Vi producerar information om situationen och ändringar i havet som stöd för beslutsfattandet.

Med hjälp av forskning bedömer vi hur den mänskliga verksamheten påverkar Östersjön samt förutsättningarna för hållbar utveckling. Vi gör uppskattningar om situationen i havet och metoder för planering av havsområden samt skapar information som hjälper till att anpassa ekologiska, ekonomiska och samhälleliga målsättningar.

SYKE koordinerar och verkställer den nationella uppföljningen av havet på lång sikt och undersöker mångvetenskapligt verksamheterna i havet genom att utnyttja modeller, mätningar och observationer. Vi är sakkunniga för den finska havsvårdsplaneringen, EU:s havslagstiftning och för efterlevnaden av Östersjöns miljöskyddsavtal.

Forskningsfartyget Aranda, Utö havsforskningsstation och våra laboratorier erbjuder utmärkta förutsättningar för att utveckla teknologin för havsforskning. Arbetet understöds av konsortiet för Finlands marina forskningsinfrastruktur FINMARI, som koordineras av SYKE.

Tillsammans med Estland och Ryssland arbetar vi för Finska vikens havsmiljö. Vi samarbetar också intensivt med europeiska universitet, forskningscentra och företag. Vårt arbete utsträcker sig även till de arktiska områdena och utvecklingsländerna.
 

”Vår vision är att vara en betydelsefull föregångare globalt, med omfattande internationell verksamhet inom kusthavsforskningen, uppföljningen och utvecklingen av metoder för havsforskningen.”

– Paula Kankaanpää, direktör för havscentret vid SYKE

 

Vårt kompetensområde

Forskning kring ekosystem

 • Verksamhet och modeller för havets ekosystem samt deras näringsnät
 • Havets biogeokemiska processer
 • Havsnaturens mångfald och livsmiljöer

Effekter av mänsklig verksamhet på havsmiljöer

 • Skadliga ämnen
 • Klimatförändringen: havens och havsisarnas ekosystem
 • Nedskräpning av haven och mikroskräp i kalla havsområden
 • Havsmiljöns socioekonomiska betydelse
 • Övergödning och dess bekämpning
 • Undervattensbuller
 • Främmande arter och deras påverkan
 • Oljeutsläpp och effekterna av bekämpnings- och nedbrytningsmetoder på arktiska områden

Utveckling av metoderna

 • Modeller för bedömning av vatten- och havsvårdsåtgärdernas inverkan på ekosystemen och som stöd för beslutsfattandet
 • Metoder för havsområdesplanering
 • Undersöknings- och bedömningsmetoder för situationen i havet samt nya automatiska metoder för uppföljning och undersökning, inklusive användning av maskinella lösningar för identifikation av arter
 • Experimentell undersökning av havsmiljöer

 

 
Direktör  Paula Kankaanpää
havscentrum
tfn. +358 295 251 099, fornamn.efternamn@syke.fi

 

Personal

Havscentrum

Publicerad 26-02-2020 kl. 10.36, uppdaterad 10-06-2021 kl. 12.29

Målgrupp: