Projekt

Med det sökverktyget kan du hitta de pågående projekten och de projekt som var avslutade år 2016 eller senare.

Den senaste publicerade webbsidan presenteras överst i listan. 

De flesta projekten har sidor på finska, men några sidor finns också på svenska.

Projekt Skede
Utnyttjande av sura sulfatjordar – FiksuHasu

Projektet syftar till att utveckla miljösäkra och hållbara metoder för att utnyttja sura sulfatjordar i markarbeten.

Effekter av klimatförändringarna på den biologiska mångfalden i Barentsregionen, BARIMS

I projektet BARIMS bedöms regionala enheter som är särskilt betydelsefulla för mångfalden i Barentsregionen, dvs. Nordnorge samt finska och svenska Lappland. Dessutom överväger projektet medel för att...

Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (Velmu)

Inom inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (Velmu) samlas information om utbredningen av naturtyper och om arter samt de samhällen de ger upphov till i de Finska havsområdena. Programmets...

Biodiversea LIFE-IP – för havsnaturen

Biodiversea LIFE IP (2021–2029) är Finlands största samarbetsprojekt för att trygga Östersjöns biologiska mångfald.

Oljesanering av vrak inom programmet för effektiverat vattenskydd

Projektet utredar vilka vrak i finskt territorialvatten som inom en nära framtid kan medföra risk för oljeutsläpp. Målet är att hitta objekt som lämpar sig för oljesanering, slå fast ett objekt som sk...

Datasystemet för den byggda miljön

Det nya nationella datasystemet för den byggda miljön (Ryhti) samlar ihop data om byggande och planläggning.

Gällande planer till datasystemet för den byggda miljön (VOOKA)

Syftet med VOOKA-projektet är att exportera plangränserna för alla detalj- och generalplaner som är i kraft i Finland till ett nationellt datamodellformat och överföra materialet till datasystemet för...

Mikroplast i jordbruksmark — Utsläpp, effekter och minskning (MicrAgri)

Syftet med detta projekt är att identifiera de viktigaste utsläppskällorna av mikroplaster i jordbruksmark, bedöma effekterna av mikroplaster och plastersättande material på marken, hitta lämpliga met...

Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap (CANEMURE)

Projektet CANEMURE - Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap främjar praktiska åtgärder för att begränsa klimatförändringen under sex år, 2018–2024. Förutom att främja miljöåtgärder ordnas i samba...

Östersjöns realtida alguppföljning (Alg@line)

Alg@line svarade år 1993 på utmaningen att förbättra uppföljningen av Östersjöns pelagiala ekosystem. Innan 1993 gjordes endast ett fåtal provtagningar av forskningsfartyg, men de proven gav inte en o...