Vraket av mudderverket Veli sanerat utanför Hangö

Nyhet 21-10-2019 kl. 15.48
Ruoppaaja Veli 3D kuva
Mudderverket Veli  i tredimensionell bild som användes som stöd vid beredningen av saneringen. © Bild: Sampo Dive
 
 
 

Marinen har tillsammans med Finlands miljöcentral utfört en vraksaneringsoperation utanför Hangö. Planeringen och beredningen av saneringen påbörjades redan i januari 2019 och arbetet var klart i början av oktober. Från Marinen deltog multifunktionsfartyget Louhi och dykare i operationen.

Saneringsobjektet var mudderverket Veli som sjönk utanför Hangö 1987. All olja kunde avlägsnats från vraket. 

vattenskydd_logo_200x145.jpg
 

”Den ena tanken konstaterades vara tom. Utgående från olycksutredningsrapporten fanns det 2 000 liter dieselolja i tankarna då fartyget sjönk. I samband med att mudderverket sjönk och vraket välte på havsbotten har en del av oljan runnit ut via tankarnas ankhalsformade avluftningsrör”, säger utvecklingschef Jorma Rytkönen på Finlands miljöcentral.

Saneringsarbetet utgjordes huvudsakligen av arbete med att avlägsna olja, undersökning av vraket och olika undervattensarbete med koppling till vrakuppdrag. Vid beredningen av saneringen av vraket användes bland annat tredimensionella bilder som stöd.

Den utförda operationen är en del av miljöministeriets program för effektiviserat vattenskydd 2019–2023. För vrakens del är målet att säkerställa tillräcklig kompetens och beredskap för undervattensarbete och utveckla handlingssätt och praxis för hantering av miljöriskerna med koppling till vrak.

Sukelluspukuun pukeutunut sukeltaja istuu monitoimialus Louhen kannella valmistautumassa hylkysukellukseen.
Från Marinen deltog dykare och kombinationsfartyget Louhi i operationen.. © Kuva: Marinen

Det finns uppskattningsvis över tusen vrak på Finlands territorialvatten. I en stor del av dessa kan det finnas kvar betydande mängder olja eller andra miljöfarliga ämnen. Antalet högriskvrak, vrak som håller på att rosta sönder eller ligger nära viktiga eller känsliga naturobjekt, uppskattas ligga kring tjugo. Nästa saneringsuppdrag planeras redan för 2020.

Mer information:

Utvecklingschef Jorma Rytkönen, Finlands miljöcentral, tfn +358401801447, e-post: fornamn.efternamn@ymparisto.fi.

Miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd 2019–2023 utgör en betydande satsning på skyddet av våra vatten: målet är god miljöstatus i Östersjön och i inlandsvattnen. Syftet med åtgärderna i programmet är att minska näringsbelastningen från jord- och skogsbruket, tömma vrak på olja, restaurera vattendrag och minska mängden skadliga ämnen i vattnet i städerna.

 

 


Målgrupp: