Riskvrak studeras i Utös vatten

Pressmeddelande 29-08-2022 kl. 17.34
Simson tiedustelu 29082022 556x303px
Forskningsutrustning sänks ner i havet från Arandas däck. © Bild: Finlands miljöcentral

Havsforskningsfartyget Aranda ligger sydost om Utö denna vecka. En förundersökning av bogserbåten Simson som sjönk 1978 pågår för en eventuell tömningsoperation av olja.

Finlands miljöcentral undersöker under vecka 35 ett eventuellt riskvrak på sydöstra sidan av Utö, intill Skärgårdshavets nationalpark.

Det är frågan om en bogserbåt som heter Simson som är byggd år 1915, vilken fortfarande användes på 1970-talet. Fartyget grundrenoverades år 1971 och sjönk år 1978. Vraket beräknas innehålla 25 000 liter tunn eldningsolja.

Simson 365x198.jpg
Bogserbåten Simsons vrak ligger på cirka 60 meters djup, delvis sänkt i bottenleran.
© Bild: Finlands miljöcentral

Vraket modelleras för vidare åtgärder

Syftet med undersökningen är att 3D-modellera vraket för vidare åtgärder och ta reda på hur vraket kan tömmas på olja.

Bogserbåten Simson ligger på cirka 60 meters djup, delvis nedsänkt i bottendyn. Att arbeta på detta djup har sina egna utmaningar. Modelleringen görs med hjälp av den hydroakustiska utrustningen på forskningsfartyget Aranda och med en ROV-dykningsrobot.

Vraket ligger nära naturskyddsområdet. Om vraket började läcka olja skulle oljan vid genomsnittliga vindar glida mot Finlands kust och Skärgårdshavets nationalpark.

Om man kommer fram till en tömningsoperation, läggs den ut på entreprenad och genomförs under år 2023.

Det finns ett tjugotal riskvrak i Finlands territorialvatten

Undersökningen på bogserbåten Simsons är en del av miljöministeriets program för effektiviserat vattenskydd 2019–2023. Inom projektet som undersöker möjligheterna för att sanera vrak och genomför saneringar har man hittills sanerat fyra vrak: mudderverket Veli utanför Hangö, torrlastfartygen Hanna-Marjut och Fortuna i Skiftet och motorfartyget Beatris på Iniöfjärden. Projektets ansvarsorganisation är SYKE och Marinen och Gränsbevakningsväsendet deltar i dess genomförande.

Gränsbevakningsväsendet anser att dessa förebyggande åtgärder är viktiga för skyddet av den marina miljön. I Finland är Gränsbevakningsväsendet den ledande myndigheten vid bekämpningen av miljöskador på öppet hav.

Det uppskattas att det finns ytterligare drygt tusen vrak i Finlands territorialvatten. En stor del av dem kan innehålla betydande mängder olja eller andra miljöfarliga ämnen. Det finns ett tjugotal högriskvrak, som håller på att rosta sönder eller är belägna nära viktiga eller känsliga naturområden.

Programmet för effektiverat vattenskydd 2019–2023 är ett viktigt bidrag till vattenskyddet: målet är ett gott tillstånd för Östersjön och inlandsvattnen. Med programmets åtgärder minskar man på näringsbelastningen genom vatten från jord- och skogsbruket, sanerar vrak från olja, restaurerar vattendrag och minskar mängden skadliga ämnen i avloppsvattnen från städer.

Mer information:

  • Projektledare Tommi Kontto, Finlands miljöcentral SYKE, e-post: fornamn.efternamn@syke.fi, tfn 0295 252 278
  • Kommunikationsexpert Eija Järvinen, SYKE, fornamn.efternamn@syke.fi, tfn 0295 251 242

Information om oljesanering av vrak

Information om programmet för effektiverat vattenskydd


Målgrupp: