Oljesanering av vrak inom programmet för effektiverat vattenskydd

 

Projektet utredar vilka vrak i finskt territorialvatten som inom en nära framtid kan medföra risk för oljeutsläpp. Målet är att hitta objekt som lämpar sig för oljesanering, slå fast ett objekt som ska oljesaneras 2020 och efter saneringar lägga fram förslag på en ny verksamhetsmodell för hantering av miljöfarliga vrak.

Mer information:

  • Projektchef Tommi Kontto, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Riskvrak studeras i Utös vatten 29-08-2022
Havsforskningsfartyget Aranda ligger sydost om Utö denna vecka. En förundersökning av bogserbåten Simson som sjönk 1978 pågår för en eventuell tömningsoperation av olja.
Läs mer
Oljesaneringen av två vrak i Skärgårdshavet lyckades 20-08-2020
Finlands miljöcentral (SYKE) och Marinen har framgångsrikt tömt vraken efter Hanna-Marjut och Fortuna i Skärgårdshavet på olja. Totalt samlades omkring 15 ton vattenblandad olja upp i Hyljes uppsamlingstank. Andelen olja i blandningen uppskattas till 10–11 ton.
Läs mer
Oljesaneringen av två vrak i Skärgårdshavet påbörjas 07-08-2020
Finlands miljöcentral SYKE och Marinen utför en dykningsoperation i Skärgårdshavet för att tömma bränsletankarna i två vrak
Läs mer
Vraket av mudderverket Veli sanerat utanför Hangö 21-10-2019
Marinen har tillsammans med Finlands miljöcentral utfört en vraksaneringsoperation utanför Hangö. All olja kunde avlägsnats från mudderverket Veli som sjönk utanför Hangö 1987.
Läs mer
Vrakrisker i Finlands territorialvatten utreds 18-07-2019
I ett nystartat forskningsprojekt kartläggs sådana vrak i Finlands territorialvatten som kan förorena miljön om olja läcker ut i havet ur sönderrostade tankar. Samtidigt utreds vilken typ av oljesanering som är lämplig i olika fall, och olja avlägsnas från några riskobjekt.
Läs mer
Publicerad 13-10-2022 kl. 13.51, uppdaterad 09-11-2022 kl. 10.37