Gällande planer till datasystemet för den byggda miljön (VOOKA)

Arbete med datasystemet för den byggda miljön.
Arbete med datasystemet för den byggda miljön.

 

För närvarande finns det ingen omfattande och nationellt tillgänglig plandata i Finland som skulle styra områdesanvändningen och byggandet.

Syftet med VOOKA-projektet är att exportera plangränserna för alla detalj- och generalplaner som är i kraft i Finland till ett nationellt datamodellformat och överföra materialet till datasystemet för den byggda miljön. I arbetet ingår även stranddetaljplaner och strandgeneralplaner.

Slutresultatet är en omfattande vektorformad registerkarta över planer med rasterformade plankartor och dokument länkade till den. Arbetet utförs i nära samarbete med kommunerna.

Projektet inleds med ett pilotprojekt år 2022

Projektet inleds 2022 med ett pilotprojekt som genomförs tillsammans med kommunerna inom NTM-centralens område i Södra Savolax. Inom pilotprojektet exporterar man de deltagande kommunernas detalj- och generalplaner – inklusive alla strandplaner – till ett nationellt datamodellformat. Dessutom utarbetar man anvisningar och en förvaltningsmodell. Konsult som ansvarar för att genomföra piloten är Ubisplan-gruppen (Ubigu, Gispo och Plandisain).

Med hjälp av erfarenheterna från pilotprojektet avgör man hur det lönar sig att dela upp och skaffa den mer omfattande arbetshelheten och vad som är den slutliga gränsen för datainnehållet som exporteras till datamodellen.

Målet är att all plandata är tillgänglig i sin helhet i datasystemet före 1.1.2029. Arbetets resultat publiceras redan innan detta i vissa delar av systemet allteftersom produktionen av materialet framskrider.

Giltiga detaljplaner och generalplaner överförs till datasystemet.
Giltiga detaljplaner och generalplaner överförs till datasystemet.

VOOKA är en del av Ryhti-projektet och utvecklingen av datasystemet för den byggda miljön

Projektet koordineras av Finlands miljöcentral (Syke) och projektledare Kaarina Vartiainen. Digitaliseringen av plandata anskaffas som konsultarbete. Projektfinansiering ansöks hos miljöministeriet.

Projektets viktigaste intressentgrupp är de kommuner som ansvarar för planläggningen och med vilka materialets kvalitet och täckning säkerställs i samarbete. Andra intressentgrupper är Kommunförbundet samt statliga aktörer och ämbetsverk som är intresserade av projektet, såsom miljöministeriet, Lantmäteriverket och NTM-centralerna.

VOOKA-projektet är kopplat till miljöministeriets och Sykes Ryhti-projekt. Projektet reformerar hanteringen, behandlingen och utnyttjandet av information om den byggda miljön. Datasystemet för den byggda miljön genomförs som en del av Ryhti-projektet. I datasystemet samlas information om områdesanvändning och byggnader i ett interoperabelt format.

Material om VOOKA-projektet

Du kan utnyttja det färdiga presentationsmaterialet om du vill berätta för andra om projektet.

Dokumentation av ETL-processen i VOOKA, PDF

Presentationen av VOOKA-pilotprojektet, PDF

Presentationen av VOOKA-pilotprojektet, PPTX

Allmän presentation i PDF-format, på finska

Allmän presentation i PPTX-format, på finska

GitHub-sida för projektet

Sammanfattning av nuläget för informationen om den byggda miljön i Södra Savolax, KaavaDigi-projektet, på finska

Tabell över situationen gällande planmaterialet från kommunerna i Södra Savolax, KaavaDigi-projektet, på finska

Mer information om pilotprojektet

direktör Ilpo Tammi
Ubigu Oy, Ubisplan-gruppen
fornamn.efternamn@ubigu.fi
tfn +358 50 434 7939

markanvändningsexpert Jari Ahonen
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
tfn +358 50 396 2076

Mer information om VOOKA-projektet

specialforskare Kaarina Vartiainen
Finlands miljöcentral (Syke)
fornamn.efternamn@syke.fi
tfn +358 50 436 1796

Ryhti-projektet logo
 
I Södra Savolax genomförs ett pilotprojekt om export av giltiga planer till ett format som krävs av datasystemet 26-09-2022
Kommunerna i Södra Savolax letar tillsammans med NTM-centralen och en konsultgrupp efter bästa praxis för att exportera planer till ett datamodellformat. Arbetet är en nära dialog där värdet av lokal tyst kunskap är ovärderligt.
Läs mer
Publicerad 16-03-2022 kl. 10.43, uppdaterad 03-04-2023 kl. 16.42