Gällande planer till datasystemet för den byggda miljön (VOOKA)

Arbete med datasystemet för den byggda miljön.
Arbete med datasystemet för den byggda miljön.

 

För närvarande finns det ingen omfattande och nationellt tillgänglig plandata i Finland som skulle styra områdesanvändningen och byggandet.

Syftet med VOOKA-projektet är att exportera plangränserna för alla detalj- och generalplaner som är i kraft i Finland till ett nationellt datamodellformat och överföra materialet till datasystemet för den byggda miljön. I arbetet ingår även stranddetaljplaner och strandgeneralplaner.

Slutresultatet är en omfattande vektorformad registerkarta över planer med rasterformade plankartor och dokument länkade till den. Arbetet utförs i nära samarbete med kommunerna.

VOOKA är en del av Ryhti-projektet och utvecklingen av datasystemet för den byggda miljön

Projektet koordineras av Finlands miljöcentral (Syke) och projektledare Kaarina Vartiainen. Digitaliseringen av plandata anskaffas som konsultarbete. Projektfinansiering ansöks hos miljöministeriet. VOOKA-projektet är kopplat till miljöministeriets och Sykes Ryhti-projekt. 

Läs mer om VOOKA-projektet

Gällande planer till datasystemet för den byggda miljön, ryhti.syke.fi

Mer information om VOOKA-projektet

projektledare Kaarina Vartiainen
Finlands miljöcentral (Syke)
fornamn.efternamn@syke.fi
tfn +358 50 436 1796

Ryhti-projektet logo
 
I Södra Savolax genomförs ett pilotprojekt om export av giltiga planer till ett format som krävs av datasystemet 26-09-2022
Kommunerna i Södra Savolax letar tillsammans med NTM-centralen och en konsultgrupp efter bästa praxis för att exportera planer till ett datamodellformat. Arbetet är en nära dialog där värdet av lokal tyst kunskap är ovärderligt.
Läs mer
Publicerad 16-03-2022 kl. 10.43, uppdaterad 23-04-2024 kl. 10.07