Effekter av klimatförändringarna på den biologiska mångfalden i Barentsregionen, BARIMS

I projektet BARIMS bedöms regionala enheter som är särskilt betydelsefulla för mångfalden i Barentsregionen, dvs. Nordnorge samt finska och svenska Lappland. Dessutom överväger projektet medel för att säkerställa ekologisk funktionalitet och naturvärden i dessa områden som en del av anpassningen till klimatförändringarna och deras bekämpning.

Målet med BARIMS-projektet är att främja regionalt samarbete för att säkerställa en hållbar utveckling och värna om den biologiska mångfalden i Barentsregionen. Dessutom främjar projektet kännedomen om effekterna av klimatförändringarna i Barentsregionen.

De viktigaste åtgärderna i projektet

  • Att samla in befintliga rumsliga data om avrinningsområden och marina områden vilka identifierades som pilotområden i projektets inledande fas och som är värdefulla när det gäller biologisk mångfald.
  • Att leta efter metoder för att bedöma klimatförändringarnas effekter på naturvärden, ekosystem och naturresursernas utnyttjande i pilotområdena.
  • Att identifiera nyckelåtgärder som behövs för att skydda biologisk mångfald och naturberoende försörjning i den euroarktiska Barentsregionen.
  • En fotoutställning kommer att anordnas för att främja regionalt samarbete och öka kännedomen om klimatförändringarnas effekter.
  • Dessutom har projektet sammanställt befintlig information, identifierat möjliga nya datakällor och anordnat workshops och seminarier i vilka man bedömde behovet av att utnyttja den insamlade informationen till exempel vid markanvändningsplanering. Även nya informationsbehov identifierades.

Fotoutställning Med jaktfalkens ögon

Som en del av projektet kommer en fotoutställning Med jaktfalkens ögon att anordnas. Utställningen beskriver ur falkens synvinkel hur klimatförändringarna påverkar naturen, försörjningen och lokalbefolkningen liv i den norra regionen. Både den fysiska och den virtuella utställningen innehåller visuellt intressanta verk. Dessutom är det ett utmärkt sätt att lära mer om klimatförändringarnas effekter på naturen, försörjningen och det dagliga livet.

Utställningen Med jaktfalkens ögon kan besökas både fysiskt och en virtuellt. Till den fysiska utställningen ingår 20 fotografier och bildtexter som berättar om effekterna av klimatförändringarna i norr. Utställningen kommer att turnera i Finland och Sverige 2023–2025. Du hittar en lista över redan överenskomna utställningsplatser också pö den finska sidan.

Den virtuella utställningen kommer att finnas tillgänglig online och vem som helst kan besöka den. Den kompletterar och fördjupar den fysiska utställningens teman. Den virtuella utställningen kommer också att finnas tillgänglig senare.

Utställningen vänder sig till elever, lärare, studenter, invånare i Barentsregionen, myndigheter, forskare och alla medborgare som är intresserade av ämnet.

Experter och forskare från Finland, Sverige och Norge har deltagit i genomförandet av utställningen. Reklambyrån Laboratorio Uleåborg stod för produktion, videor och tekniskt genomförande. Utställningen utfördes i samarbete med miljöministeriet och finansierades av utrikesministeriet.

Så att hoppa på falkvingen och se hur klimatförändringarna påverkar Norden!

Mer info

  • Specialforskare Riku Lumiaro, Finlands miljöcentral, förnamn.släktnamn@syke.fi, tel. +358 295 251 394
  • Specialplanerare Ljudmila Vesikko, Finlands miljöcentral, förnamn.släktnamn@syke.fi, tel. +358 295 252 737
  • Frågor berörande utställningen och kommunikationen: kommunikationsexpert Maija Airos, Finlands miljöcentral, förnamn.släktnamn@syke.fi, tel. +358 29 525 2293
Publicerad 25-09-2023 kl. 15.55, uppdaterad 23-04-2024 kl. 15.59

Målgrupp: