Datasystemet för den byggda miljön

 
Fristående hus under uppförande.<br/>
Bild: Miljöministeriet

 

 

Det nya nationella datasystemet för den byggda miljön (Ryhti) samlar ihop data om byggande och planläggning. Systemet kommer att ha två datalager: ett för byggnadsdata och ett för data om områdesanvändning. Datasystemet kommer att byggas som en del av miljöministeriets och Finlands miljöcentrals Ryhti-projekt. Syke är den ansvariga myndigheten för datasystemet för den byggda miljön.

Datasystemet kommer att omfatta kontrollerad tillgång till central information om områdesanvändning och byggande som särskilt myndigheter behöver som stöd för planer, utredningar och olika processer inom beslutsfattande. Sådan information omfattar till exempel bygglov, plandata och information som uppstår om byggnader under deras livscykel. Uppgifter som är på ett mer enhetligt sätt tillgängliga ligger till grund för nya tjänster och affärsverksamhet.

Bekanta dig närmare med datasystemet

Omfattande information om datasystemet har samlats på webbplatsen ryhti.syke.fi.

Bekanta dig med aktörerna och ta kontakt

För att kontakta gruppteamet, skicka ett e-postmeddelande till namn@syke.fi [namn=ryhti].

Projektledare Päivi Malmi

Projektledare Teemu Pekkanen, byggnadsdatalager

Projektledare Seija Lonka, planeringsdatalager

Projektledare Seppo Pastila, IKT-lösningar

Projektledare Henrik Saari, intressentgruppssamarbete och stödtjänster

Planerare Mathias Bergman

E-postadresser i formatet fornamn.efternamn@syke.fi

Ryhti-projektet logo
 
Nu är det möjligt att spara planuppgifter i datasystemet för den byggda miljön 30-01-2024
En viktig milstolpe har uppnåtts i utvecklandet av Datasystemet för den byggda miljön (Ryhti). Det är nu möjligt att spara planuppgifter i systemet. Kommuner och landskapsförbund kan spara detalj-, general- och landskapsplaner i det nationella systemet.
Läs mer
Blanketten för uppföljning av detaljplanen förnyas – uppgifterna meddelas från och med juni i Ryhti-systemet 15-01-2024
Anmälningen av uppföljningsuppgifter för detaljplaner ändras våren 2024. Den nuvarande blanketten för uppföljning av detaljplanen försvinner från tjänsten TYVI Pro i slutet av maj. Den nya blanketten som upprätthålls av Finlands miljöcentral införs i datasystemet för den byggda miljön (Ryhti) och tas i bruk senast i juni 2024.
Läs mer
Den nya webbplatsen gör datasystemet för den byggda miljön bekant 08-05-2023
Webbplatsen erbjuder svar till dem som är intresserade av informationshantering i den byggda miljön.
Läs mer
Publicerad 16-03-2022 kl. 11.34, uppdaterad 24-08-2023 kl. 14.40