Datasystemet för den byggda miljön – RYTJ

 
Fristående hus under uppförande.<br/>
Bild: Miljöministeriet

 

 

Det nya nationella datasystemet för den byggda miljön (RYTJ) samlar ihop data om byggande och planläggning. Systemet kommer att ha två datalager: ett för byggnadsdata och ett för data om områdesanvändning. Datasystemet kommer att byggas som en del av miljöministeriets och Finlands miljöcentrals Ryhti-projekt. SYKE är den ansvariga myndigheten för datasystemet för den byggda miljön.

Datasystemet kommer att omfatta kontrollerad tillgång till central information om områdesanvändning och byggande som särskilt myndigheter behöver som stöd för planer, utredningar och olika processer inom beslutsfattande. Sådan information omfattar till exempel bygglov, plandata och information som uppstår om byggnader under deras livscykel. Uppgifter som är på ett mer enhetligt sätt tillgängliga ligger till grund för nya tjänster och affärsverksamhet.

Genomförandet och ibruktagandet sker i etapper

År 2021 fastställdes datasystemets verksamhetsprinciper. I dessa ingår bland annat vilken information som ska ingå i systemet och hur informationen överförs mellan olika system. År 2022 konkurrensutsätter man systemets huvudsakliga utvecklare och inleder genomförandet.

Datasystemet kommer att implementeras och tas i bruk i etapper. Under 2023 kommer möjligheten att ta emot information att byggas in i systemet. För användare kommer systemet att vara i bruk från och med 2024.

Läs nyheten om hur arbetet fortskrider och vilken information systemet innehåller

Bekanta dig närmare med datasystemet

Omfattande information om datasystemet och Ryhti-projektet har samlats på webbplatsen ym.fi.

Datasystemet för den byggda miljön, ym.fi/sv

Ryhti-projektet, ym.fi/sv

Gällande planer till datasystemet

Syftet med VOOKA-projektet är att exportera plangränserna för alla detalj- och generalplaner som är i kraft i Finland till ett nationellt datamodellformat och överföra materialet till datasystemet för den byggda miljön.

Mer om VOOKA-projektet

Kommunerna får stöd för införande av datasystemet

Ryhti-förändringsstödet utgör en möjlighet för kommuner och landskap att förbereda sig för införandet av datasystemet för den byggda miljön och för förändringen av verksamhetssätt.

Genom stödet får kommunen avgiftsfritt tillgång till utbildning, guider och verktyg som är till hjälp i den byggda miljöns digitala språng. Förändringsstödets team hjälper också till att reda ut nuläget i organisationen och utarbeta ett åtgärdsprogram.

Läs mer om Ryhti-förändringsstödet, på finska

Bekanta dig med aktörerna och ta kontakt

Projektledare Päivi Malmi

Projektledare Teemu Pekkanen, byggnadsdatalager

Projektledare Seija Lonka, planeringsdatalager

Projektledare Seppo Pastila, IKT-lösningar

Specialplanerare Henrik Saari, intressentgruppssamarbete och stödtjänster

E-postadresser i formatet fornamn.efternamn@syke.fi

Ryhti-projektet logo
 
Publicerad 16-03-2022 kl. 11.34, uppdaterad 16-09-2022 kl. 12.54