Forsknings- och utvecklingsprojekt

Målet för miljöforskningen inom Finlands miljöcentral (Syke) är att garantera en god och trygg livsmiljö, att bevara naturens mångfald och att förebygga miljöskador. Vid Syke pågår ungefär 100 EU-projekt och några hundra andra forsknings- och utvecklingsprojekt. En stor del av projekten är samarbetsprojekt med finländska eller utländska forskningsinstitut och universitet.

Publicerad 28-04-2013 kl. 10.36, uppdaterad 18-09-2023 kl. 10.06