Mot en cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi håller på att ersätta det lineära ekonomiska systemet, som baserar sig på förbrukning av material och kassering efter användningen. Inom cirkulär ekonomi minskar förbrukningen av jungfruliga råvaror och miljöskadorna. Målet är dessutom att få till stånd positiva ekonomiska och sysselsättningeffekter.

Finlands miljöcentral främjar och utvärderar den cirkulära ekonomins hållbarhet samt möjligheter, utmaningar, styrmedel och politik när det gäller att gå över till en cirkulär ekonomi. Vi stöder utvecklingen och implementeringen av hållbara lösningar för cirkulär ekonomi. Genom lösningarna främjar vi uppkomsten av nya marknader och hållbar produktion och konsumtion.

Vi studerar användning av naturresurserna under hela livscykeln för produkter och tjänster. Vi granskar den cirkulära ekonomins möjligheter på ekonomins olika delområden.

Finlands miljöcentral idkar ett omfattande samarbete för att främja en hållbar cirkulär ekonomi i samhället. Vi deltar i flera nationella och internationella forskningsprojekt samt samarbetsnätverk.

Tyngdpunkter

  • Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som främjar en hållbar cirkulär ekonomi
  • Identifiering av kopplingar mellan den cirkulära ekonomin och andra hållbarhetsmål och en reducering av de skadliga effekterna
  • Utveckling av styrmedel för den cirkulära ekonomin bl.a. expertarbete, utvärdering och indikatorer i anslutning till viktiga reformprojekt inom reglering
  • Lösningar och försök i anslutning till cirkulär ekonomi som omfattar bl.a. plast och textilier, vatten och näringsämnen från jordbruket, hantering av skadliga ämnen, industriella processer samt affärsmodeller
  • Sökande efter nya affärsmöjligheter, förstärkande av ansvarsfullhet hos konsumenterna samt ett lösningsorienterat arbete för att möta de samhälleliga utmaningarna

Mer information

 

Direktör Petrus Kautto,
Program om hållbar cirkulär ekonomi,
tfn. +358 295 251 272, fornamn.efternamn@syke.fi

Pressmeddelanden

Ruppausmassan päälle kaadetaan sideainetta

Stabilisering av muddringsmassor med återvunnet material minskade utsläppen och kostnaderna avsevärt

12-07-2022
En ersättning av cement med återvunnet material vid stabilisering av muddringmassor kan minska koldioxidutsläppen med tiotals procent och reducera kostnaderna för stabiliseringen markant. Resultaten delges i en färsk undersökning av Finlands miljöcentral SYKE och Åbo Akademi.
Mera pressmeddelande
Publicerad 02-01-2018 kl. 9.59, uppdaterad 30-03-2021 kl. 10.54
Målgrupp: