Publikationer av temat: Byggd miljö

Luonnonvarojen käyttöä. Aki Reinimäki1000px
© Aki Reinimäki

Temans resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter. Vi producerar publikationer även i samarbete med expertorganisationer inom olika branscher och med övriga miljöförvaltningen.

Publicerad 14-01-2022 kl. 16.20, uppdaterad 14-01-2022 kl. 16.22
Målgrupp: