Mångsidig efterfrågan på tjänsten Tarkkailija om närmiljön

Pressmeddelande 16-10-2013 kl. 12.40

Finlands miljöcentral och Solita Ab informerar

Nästan 7 000 personer har redan bekantat sig med bevakningstjänsten Tarkkailija som varit tillgänglig under sommaren. Efterfrågan på tjänsten har gällt mycket olika livsområden. Via den elektroniska tjänsten Tarkkailija kan en privatperson, ett företag eller en myndighet enkelt få information om händelser och förändringar i närmiljön. På basis av användarnas kommentarer har bland annat sökresultatens exakthet och struktur utvecklats vidare.

Tarkkailija_kaytossa556px.jpg

Med hjälp av tjänsten kan användaren följa frågor som till exempel berör planläggning, trafik och naturmiljön. Tarkkailija skickar användarna små meddelanden per e-post via vilka de kan söka fram aktuell information om planer, utredningar och utvecklingsprojekt som de är intresserade av.

Nya slags möjligheter för att följa diskussionen och söka information

Enligt den respons som fåtts om Tarkkailija är de som använder tjänsten en brokig skara bestående av allt från sommarstugeägare till experter. Responsen på tjänsten har mestadels varit positiv. För att utveckla Tarkkailija är det viktigt att man även framgent får respons om tjänsten.

För sommarstugeägarna är det viktigt att kunna följa upp närmiljön kring stugan även utanför stugsäsongen. "Jag följer upp situationen på ett par orter, och utan Tarkkailija skulle det inte vara möjligt att få fram information så behändigt," berättar en Helsingforsbo med två sommarstugor.

Vid sidan av stuglivet har nyttan med Tarkkailija upptäckts även i expertsammanhang. "Med hjälp av Tarkkailija söker jag information om byggandet i min egen kommun och i grannkommunerna. Jag använder tjänsten för att samla in grundläggande uppgifter i planläggningsprojekt”, berättar en planerare i en kommun i Mellersta Finland.

Tarkkailija skapar nya slags möjligheter för informationssökning, vilket är något som tar upp mycket tid när man studerar. "Tarkkailija är behändigt till exempel när man ska göra ett föredrag eller en undersökning”, berättar en gymnasieelev i Helsingfors. Det positiva med tjänsten är informationskällorna: med Tarkkailija kan man hitta information, som till exempel protokoll, från kommuners och andra myndigheters webbplatser. Därigenom framhävs den officiella informationen i sökresultatet, medan sökträffar från till exempel diskussionsforum inte kommer med.

Användarna gillar att Tarkkailija är lätt att använda

Användarna har uppskattat att tjänsten har varit användarvänlig och tydlig. "Det är enkelt att registrera sig vid Tarkkailija och börja använda tjänsten”, konstaterar en planläggningsexpert vid ett konsultföretag. Att tjänsten är bekväm att använda främjas också av påminnelserna som skickas ut från tjänsten. Man behöver endast söka en gång i Tarkkailija, medan man i vanliga sökmotorer måste göra en ny sökning varje gång.

Tarkkailija ingår i miljöministeriets projekt E-service för Boende och byggande, där man producerar ärende- och informationstjänster för boende och den byggda miljön. Projektet omfattas av finansministeriets program för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe) vars mål är att främja elektronisk ärendehantering. Utvecklingen av tjänsten samordnas av Finlands miljöcentral medan Solita Oy svarar för genomförandet.

Mera information

Projekt chef Kaarina Vartiainen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0400 148 746, fornamn.efternamn@miljo.fi

Affärsverksamhetschef Mikko Aro, Solita Ab, tfn 040 844 3400, fornamn.efternamn@solita.fi


Målgrupp: