Blankett för uppföljning av detaljplanen

TYVI-lagringsgränssnittet för blankett för uppföljning av detaljplanen tas ur bruk i maj 2024. En ersättande blankett tas i bruk för Datasystemet för den byggda miljön Ryhti.

Anvisningar på finska har även sammanställts på sidan

Användning av blanketten

Blanketten för uppföljning av detaljplanen redogör i komprimerad form för detaljplanens innehåll och ändringar jämfört med den tidigare plansituationen. Kommunen eller en av kommunens befullmäktigade konsulter sparar en uppföljningsblankett för varje godkänd detaljplan, även för stranddetaljplan (i sidomenyn länk till TYVI-operatörens ingångssida: Inlämnande av blanketten). Dessutom bör blanketten bifogas till detaljplanebeskrivningen. Konsult-ID aktiveras via miljöministeriets länk på TYVI-operatörens ingångssida (i sidomenyn länk Aktivera konsult-ID). Annan användarinformation, dvs. kontaktuppgifter, lösenord och befullmäktigade konsulter, hanteras genom att logga in på formulärinspelningen.

Uppgifter i blanketten för uppföljning av detaljplanen som sparats i TYVI-systemet kopieras varje natt till Finlands miljöcentrals informationstjänst Liiteri. Utöver alla kommuners TYVI-uppgifter är det i Liiteri även möjligt att bläddra bland uppgifter som tidigare förts in med uppföljningblanketter i excel-format. Informationstjänsten för livsmiljön Liiteri är en informations- och analystjänst som för samman ett flertal geografiska datamängder och statistik som beskriver planläggning och den bebyggad miljön. Liiteri är tillgångligt med användarnamn för avtalskunder eller som gäst.

Rådgivning

Rådgivning för ifyllning av innehållet och använding av blanketten för uppföljning av detaljplanen:

Finlands miljöcentral Syke
Rådgivning om datasystem för områdesanvändning (på finska: Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta)

  • e-post: tjänstenamn@syke.fi [tjänstenamn=alu_tuki]

Närings-, trafik- och miljöcentralernas (ELY) ansvarsområden för miljö erbjuder rådgivning för kommuner och planläggningskonsulter samt regionarkitekter i sin region.

Vid tekniska problem med uppföljningsblanketten fås handledning från TYVI-operatören Posti Messaging:
e-post: tjänstenamn@posti.com [tjänstenamn=messaging.fi]
tfn. +358(0) 9 5846 6200  vardagar kl. 8:00 – 16:00

Publicerad 04-10-2022 kl. 13.57, uppdaterad 23-04-2024 kl. 17.08
Målgrupp: