Information om planläggningen

Största delen av planeringens ursprungliga uppgifter uppkommer idag i kommunerna, landskapsförbunden och förvaltningsrätterna, varför samarbete är nödvändigt för att kunna skapa en helhetsbild av planeringen. Finlands miljöcentral har flera informationssystem, som underlättar insamlingen av data och förmedlingen av dem till olika instanser. Se mer på finska: Kaavoitus

Publicerad 04-10-2022 kl. 13.50, uppdaterad 04-10-2022 kl. 13.49
Målgrupp: