Informationssystem och dataset för den byggda miljön

Finlands miljöcentral utvecklar och upprätthåller informationssystem och dataset för den byggda miljön som stöd för styrning av områdesanvändningen, planering av markanvändningen, deltagande, uppföljning och forskning. Målet är att betjäna alla aktörer inom områdesanvändningen så att också sektorer som står utanför miljöförvaltningen kan grunda sin verksamhet på systemen.

Bild: Anna Strandell.

Den nuvarande helheten av datasystem för områdesanvändning samlar ihop och tillhandahåller riksomfattande material. Den geografiska information och statistik som produceras i samarbete mellan olika sektorer ger en mångsidig bild av den byggda miljön samt om planeringen av och beslut om områdesanvändningen. Se mer på finska till exempel om Informations- och analystjänsten Liiteri.

Nyheter

RSS
  • Nu söks kommuner som vill testa datasystemet för den byggda miljön 16-06-2022
    Miljöministeriet och Finlands miljöcentral utmanar kommunerna att delta i pilotprojektet för att utveckla ett datasystem för den byggda miljön. De kommuner som är intresserade av pilotprojektet som inleds från början av år 2023 ska registrera sig senast den 30 september. Järvenpää är den första kommunen som har visat intresse för möjligheten att delta.
Mera nyheter
Publicerad 04-10-2022 kl. 13.58, uppdaterad 04-10-2022 kl. 13.58
Målgrupp: