Sanna-Riikka Saarela

Utvecklingschef

Kontaktuppgifter

fornamn.efternamn@syke.fi
Tel: +358 295 251 587
Skype: sanna-riikka.saarela

Finlands miljöcentral (Syke)
Ledningsstöd
Ladugårdsbågen 11
00790 Helsingfors

Publicerad 03-05-2023 kl. 8.18, uppdaterad 02-05-2023 kl. 12.15