Peter Kullberg

Gruppchef

FM (Ekologia ja Evoluutiobiologia)
KM (Kasvatustiede)

Kontaktuppgifter

fornamn.efternamn@syke.fi
Tel. +358 295 251 965
Finlands miljöcentral (Syke)
Naturlösningar
Skyddsområden
Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors

Publicerad 02-01-2023 kl. 7.45, uppdaterad 09-01-2023 kl. 10.21

Målgrupp: