Päivi Sirkiä

Specialplanerare, gruppchef

Kontaktuppgifter

fornamn.efternamn@syke.fi
Tel: 0295 251091

Finlands miljöcentral (Syke)
Naturlösningar
Användning av ekosysteminformation
Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors

Publicerad 02-01-2023 kl. 7.46, uppdaterad 21-07-2023 kl. 10.47

Målgrupp: