Mika Marttunen

Gruppchef

Doctor of Science (Technology)

© Luukas Myller

Kontaktuppgifter

fornamn.efternamn@syke.fi
Tel. +358 295 251 411
Skype: mika.marttunen

Finlands miljöcentral (Syke)
Samhällsplaneringslösningar
Vattenrisker
Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors, Finland

Publicerad 02-01-2023 kl. 7.40, uppdaterad 20-06-2023 kl. 12.01

Målgrupp: