Marko Tainio

Direktör för program om hållbar urbanisering

Marko Tainio.
© Kai Widell

fornamn.efternamn@syke.fi
Telefon: +358-29-525-2127

Twitter: @MarkoTainio
Professional some: LinkedIn, Google Scholar, ORCID och ResearchGate.

Finlands miljöcentral
Program om hållbar urbanisering
Ladugårdsbågen 11
00790 Helsingfors

Publicerad 10-12-2021 kl. 12.40, uppdaterad 10-12-2021 kl. 12.40

Målgrupp: