Maria Holmberg

Maria Holmberg

Specialforskare

TkD (Systemanalys, Tekniska Högskolan TKK, nuvarande Aalto-universitetet, 2003)
Docent (Kvantitativ miljöekologi, Helsingfors universitet, 2008)

E-post: fornamn.efternamn@syke.fi
Telefon: +358 295 251 181

Finlands miljöcentral
Centrum för Biodiversitet
Adress:Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors

Twitter @holmbergmd 
Maria Holmberg @LinkedIn
Maria Holmberg @ResearchGate

Uppgifter

Studera flöden av kol, kväve och andra ämnen framförallt i skogsmark

Använda dynamiska modeller för att beskriva hur luftföroreningar och klimatförändringen påverkar avrinningsområden

Utveckla tjänster för att modellera och visualisera miljöeffekten av samverkande stressfaktorer

Projekt

2020-2024 FEO Suomen ekosysteemiobservatorio (Miljöministeriet)

2018 – 2023 IBC-CARBON - Integrated Biodiversity Conservation and Carbon Sequestration in the Changing Environment (STN)

2017 – 2018 Towards ecosystem accounting based on innovations and insights on natural capital knowledge (Eurostat Grant)

International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems (ICP IM)

2015 – 2019 eLTER H2020 Integrated European Long-Term Ecosystem & Socio-Ecological Research Infrastructure

2015 – 2017 ENVIBASE Ympäristö- ja luonnonvaratieto avoimeen käyttöön

2013 – 2017 Climate Change Indicators and Vulnerability of Boreal Zone Applying Innovative Observation and Modeling Techniques (EU Life+ MONIMET)

2013 – 2017   MARS (Managing Aquatic ecosystems and water Resources und multiple Stress), EU FP7

2011 – 2014   CLIMES (Impacts of Climate Change on Multiple Ecosystem Services: Processes and Adaptation Options at Landscape Scales), Suomen Akatemia ja Chinese Academy of Sciences.

Publikationer

Google Scholar

ResearchGate
 

Publicerad 02-10-2017 kl. 15.48, uppdaterad 01-11-2022 kl. 12.11