Lauri Kuismanen

Forskare

Kontaktuppgifter

E-post: fornamn.efternamn@syke.fi
Telefon: 0295 252 125
 

Finlands miljöcentral (Syke)
Naturlösningar
Marinekologi
Ladugårdsbågen 11
00790 Helsingfors
Orcid
ResearchGate

Forskning

  • marinbiologisk mångfald
  • skydd av havsnatur
  • hållbar användning av havsområden

Projekt

Publicerad 20-03-2024 kl. 14.27, uppdaterad 20-03-2024 kl. 14.24

Målgrupp: