Laura Aitala-Martesuo

Överinspektör

LL.M. (miljörätt)

Kontaktuppgifter

Finlands miljöcentral (Syke)
Myndighetstjänster
Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors

förnamn.efternamn@syke.fi
Tel. +358 295 251 325

LinkedIn

Uppgifter

Jag arbetar som överinspektör inom den myndighetstjänster. Finlands miljöcentral är den behöriga myndigheten (kontaktpunkt) i Finland enligt konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) och det protokoll om strategisk miljökonsekvensbedömning (SMB-protokollet), och ansvarar för de informations-, samråds- och förhandlingsuppgifter som hör till konventionens ansvarsområde. Jag ansvarar för dessa uppgifter. Jag är också sekreterare för den finska parten i den finsk-estniska MKB-kommissionen.

Publicerad 02-01-2023 kl. 14.44, uppdaterad 20-02-2023 kl. 14.02

Målgrupp: