Kristiina Vuorio

KristiinaVuorio_näytteenotto
 

Forskare

E-post: fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Telefon: +358 295 251 757
Finlands miljöcentral (Syke)
Naturlösningar
Insjöekologi
Besöksadress: Mechelingatan 34a, Helsingfors
Postadress: PB 140, 00251 Helsingfors

 

 

Forskningsområden

 • Växtplanktonekologi och diversitet, olägenheter orsakade av kiselalger och blågrönalger
 • Långtidsförändringar i växtplanktonsamhällen, speciellt i samband med brunifiering av vattendrag
 • Utbredning av främmande mossdjur Pectinatella magnifica
 • Kvalitetsarbete inom växtplanktonanalys

Bakgrund

 • 2015-2021 Forskare, Finlands miljöcentral
 • 2014-2015 Forskare, Jyväskylä universitet
 • 2009-2014 Forskare, Finlands miljöcentral
 • 2011 Docent, Akvatiska vetenskaper, Helsingfors universitet
 • 2007 Filosofie doktor, Ekologi, Åbo universitet
 • 1991 Filosofie magister, Naturgeografi, Åbo universitet

Projekt

 • MiDAS: Diversitet hos växtplankton och andra vattenmikrober samt ändringar i diversiteten i samband med brunifiering av vattendrag (Finlands Akademi 2017-2021)
 • RNA-unit: (Finlands Akademi 2012-2016)
 • MMEA-forskningsprogrammet: Mätning, monitorering och miljöbedömning
 • TERLA: Inverkan av organiskt material från markekosystem på näringsvävar i sjöar och människornas hälsa – utmaningar för miljöregleringen (Finlands Akademi 2011-2014)
 • PiiNet: Nedsmutsning av fisknät med kiselalger (MMM 2011-2012)

Annan aktivitet

 • Finska Växtplanktologiska Föreningen rf., ordförande
 • NPPG (Nordic Phytoplankton and Periphyton Group) network, medlem

Publikationer

Uppdaterad list av mina publicatiotioner from @GoogleScholar och @ResearchGate

 

 

 

Publicerad 05-03-2018 kl. 13.56, uppdaterad 11-01-2023 kl. 11.45

Målgrupp: