Jari Silander

Specialforskare

Doctor i Vattenteknik, Aalto-universitet

Kontaktuppgifter

E-post: fornamn.efternamn@syke.fi
Telefon: +358 295 251 638
Finlands miljöcentral (Syke)
Informationskvalitet
Miljöuppföljningar
Besöksadress: Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors

Vad kan vi görä för miljön?

Viro kuvaukset kesällä 2019
Maskinsyn för kartläggning av främmande arter i Estland.

Publikationer

Publicerad 16-08-2017 kl. 11.25, uppdaterad 16-05-2023 kl. 11.37

Målgrupp: