Hannu Savolainen

Specialforskare, gruppchef

Kontaktuppgifter

fornamn.efternamn@syke.fi
Tel: 0295 251 839, 050 464 2477

Finlands miljöcentral (Syke)
Cirkulärekonomiska lösningar
Användning av naturresurser
Ladugårdsbågen 11
00790 Helsingfors

Publicerad 02-01-2023 kl. 7.41, uppdaterad 03-02-2023 kl. 8.10