Elina Häkkinen

Projektplanerare

© Kai Widell

Kontaktuppgifter

fornamn.a.efternamn@syke.fi
Internationella experttjänster:
international.consulting[at]syke.fi
Telefon:  +358 295 251 124

Finlands miljöcentral (Syke)
Internationella experttjänster
Adress: Ladugårdsbågen 11
00790 Helsingfors

Publicerad 25-09-2023 kl. 10.26, uppdaterad 26-09-2023 kl. 9.49

Målgrupp: