Eeva Primmer

Forskingsdirektör

© Kai Widell

Kontaktuppgifter

fornamn.efternamn@syke.fi
Telefon: +358 295 251 521

Finlands miljöcentral (Syke)
Ledningsgrupp
Adress: Ladugårdsbågen 11
00790 Helsingfors

Publicerad 10-12-2021 kl. 13.25, uppdaterad 08-05-2023 kl. 13.07

Ämne:
Målgrupp: