Anne-Mari Luhtanen

Gruppchef

Kontaktuppgifter

E-post: fornamn.efternamn@syke.fi
Tel. +358 295 251 814

Finlands miljöcentral (Syke)
Forskningsinfrastruktur
Havsanalys
Building EE, Agnes Sjöbergin katu 2,
Viikki Campus, FI-00790 Helsingfors, Finland

@Google Scholar
@ResearchGate

Publicerad 02-01-2023 kl. 6.44, uppdaterad 13-01-2023 kl. 8.52

Målgrupp: