Anna-Stiina Heiskanen

Enhetsdirektör, professor

@ Kai Widell

E-post: fornamn.efternamn@syke.fi
Telefon: 0295 251 162
Skype: anna.stiina.heiskanen

Finlands miljöcentral (Syke)
Vatten- och havslösningar
Adress: Ladugårdsbågen 11
00790 Helsingfors

Twitter @AnstiHeiskanen
Linkedin Anna-Stiina Heiskanen @LinkedIn
ResearchGate Anna-Stiina Heiskanen @ResearchGate

Publicerad 25-11-2021 kl. 15.06, uppdaterad 25-07-2023 kl. 13.35

Målgrupp: