Arktiskt samarbete från mötesrummen till iskanten

Aranda
© Ilkka Lastumäki

Vår forskning och kompetens stöder skyddet och användningen av den känsliga miljön i de arktiska områdena Syke deltar på bred front i Arktiska rådets arbete och i olika projekt i Norden.

Vi arbetar med att lösa olika miljöproblem i de arktiska områdena. Bland de viktigaste av dessa är klimatförändringen och miljögifterna. Vi stöder till exempel inrättandet av naturskyddsnätverk och planeringen av hållbar gruvverksamhet. Vi forskar regelbundet i den arktiska marina miljön. Vi utvecklar också speciell marinteknologi för bland annat oljebekämpning.

Syke följer upp förändringar i miljön på lång sikt och på många nivåer. Denna kompetens använder vi också till att observera miljöförändringar i de arktiska områdena och snabbt ta fram nödvändiga lösningar. Nya metoder för fjärranalys bidrar också till forskningssamarbetet i de arktiska områdena.

Exempel på vårt samarbete:

Mer information

Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP)

Forskningsprofessor Martin Forsius, Syke
tel. 0295 251 118, fornamn.efternamn@syke.fi

Klimatförändring och svart kol

Gruppchef Niko Karvosenoja, Syke
tel. 0295 251 264, fornamn.efternamn@syke.fi

Publicerad 09-05-2017 kl. 13.34, uppdaterad 18-10-2023 kl. 9.19
Målgrupp: