Vardagslandskapet och vattnet teman under landskapsdagen

Pressmeddelande 13-09-2019 kl. 15.04

I de tusen sjöarnas land spelar vattnet en central roll i finländarnas vardag. Hur syns vattnet i våra dagliga miljöer? Rinner det en liten bäck bredvid dig på väg till butiken? Tar du kvällspromenader längst en strand om hösten? Går din arbetsresa förbi ett kärr? Rastar du din hund invid ett dike på morgonen? Regnar det?

Pallassjö
Bild Riku Lumiaro.

Söndagen den 20 oktober firas den internationella landskapsdagen och temat i år är i hela Europa landskap och vatten. Genom temat önskar man fästa uppmärksamhet vid vattnets värde i landskapet. Vattnet är ett element som samtidigt både lugnar och livar upp landskapet och som även påverkar ljudlandskapet.

Miljöministeriets och Finlands miljöcentrals fotokampanj på Instagram uppmuntrar till att iaktta vattnet i vardagslandskapet redan innan landskapsdagen. Kampanjen vill inspirera till att hitta kreativa och mångsidiga förhållningssätt till temat.

På hurdana sätt är vattnet en del av ditt vardagslanskap? Ta fördomsfritt foton av landskapen. Dela bilderna på Instagram med hashtaggarna #arkimaisema #vardagslandskap eller #arkimaisema.


Fototävling om landskap

Kampanjen når sin kulmen på den internationella landskapsdagen 20 oktober i fototävlingen på Instagram. Tävlingsjuryn väljer ut de bästa bilderna som publiceras under landskapsdagen med taggen #arkimaisema #vardagslandskap. Vinnarna belönas med lämpliga bokpriser.

Ordförande för tävlingens jury är miljöråd Tapio Heikkilä från miljöministeriet. Heikkilä konstaterar: ”Syftet med #vardagslandskap är att iaktta och tolka landskap, oavsett om de är små eller stora, ligger på landet eller i staden, är tråkiga eller anses vara värdefulla. Att förstå landskapets skepnad är ett steg mot att värna om dem.”

Instagram: @arkimaisema
Twitter: @arkimaisema

Keravo Å
Bild Pirjo Ferin.

Landskapens årliga festdag

Den internationella landskapsdagen firas årligen den 20 oktober. Dagen är en del av den europeiska landskapskonventionen vars syfte är att landskap av olika typer ska planeras, vårdas och värnas om. Konventionen omfattar både vackra och vardagliga landskap såväl på landsbygden som i naturen och i stan. Internationella landskapsdagen firas i år för tredje gången.

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral ordnar landskapsdagen. Även Finlands hembygdsförbund och Maa- ja kotitalousnaisten Keskus deltar. Det utlovas bland annat landskapsvandringar i värdefulla landskapsområden. Den internationella landskapsdagen är en del av programmet under de europeiska kulturmiljödagarna.

Mer information

Forskare Annika Uddström, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 715, fornam.efternamn@ymparisto.fi
Miljöråd Tapio Heikkilä, miljöministeriet, tfn 0295 250 166, fornamn.efternamn@ym.fi

 

 


Målgrupp: