Största delen av finländarnas flygresor är fritidsresor utomlands

Räknat per person gör nordborna flest resor i världen. Finländarna når i denna grupp en icke önskad topplacering.

Finländarnas flygresor utgörs i huvudsak av fritidsresor, och en annan stor grupp utgörs av arbetsresor. År 2017 gjorde finländarna 5,4 miljoner flygresor utomlands, och av dessa var andelen fritidsresor 72 procent och arbetsresor 28 procent. Finländarna gjorde sammanlagt 750 000 inrikesflygresor, och av dessa utgjorde arbetsrelaterade resor 53 procent och fritidsresor 47 procent.

Enligt en utredning utförd av Timetric är orsaken till nordbornas intresse att resa förutom det kalla vinterklimatet även den relativt höga levnadsstandarden, hög inkomstnivå, låg arbetslöshet och höga levnadskostnader vilket gör det mer lockande att resa till länder med billigare levnadsstandard.

FINLANDS FLYGRESERNÄRER 1998-2017
Finlands flygresernärer 1998-2017.© SYKE
UTSLÄPP FRÅN FINLANDS FLYGTRAFIK 1990-2016
Utsläpp från Finlands flygtrafik 1990-2016. © SYKE

Samma flygresa, olika utsläpp

Finlands miljöcentral jämförde kalkylatorer för bedömning av flygtrafikens utsläpp. Dessa kalkylatorer var riktade till konsumenterna i en utredning som Sitra lät utföra. Olika kalkylatorer ger mycket olika stora värden för samma flygresa.

”Till exempel utsläppsresultatet för en flygresa på rutten Helsingfors-Bangkok-Helsingfors varierade enligt fyra testade kalkylatorer från 826 kilo till 4 049 kilo”, säger Johanna Niemistö, specialforskare vid Finlands miljöcentral.

Med hjälp av kalkylatorerna är det emellertid möjligt att bedöma flygresornas miljöpåverkan, i alla fall riktgivande.

Utsläppsberäkningens resultat varierar beroende på om man, förutom koldioxidutsläpp som uppstår när bränslet brinner, i beräkningen även beaktar andra effekter på atmosfären, utsläpp från raffinering och transport av bränsle, olika typer av flygplan och motorer samt fraktens effekter på fördelningen mellan utsläppen. De flesta utsläppskalkylatorer beaktar endast koldioxidutsläpp som uppstår när bränslet brinner.

En annan orsak till skillnaderna mellan kalkylatorerna är avvikelserna i andra bakgrundsuppgifter för beräkningen, såsom vid beräkning av resornas distanser eller fastställande av flygplanens beläggningsgrad. I praktiken förändrar till exempel väderleksförhållanden och trafikstockningar bränsleförbrukningen i jämförelse med teoretiska beräkningar.

Kalkylatorer  av flygtrafikens utsläpp
Olika kalkylatorer för bedömning av flygtrafikens utsläpp.  © SYKE

Olika metoder för att kompensera utsläpp

”Konsumenten kan minska utsläpp från sina flygresor genom att välja närbelägna destinationer utan mellanlandning i stället för långdistansresande, eller använda andra transportmedel. Man kan också kompensera utsläpp på olika sätt. Så länge flygandet i förhållande till andra resesätt är billigt, kommer antalet flygresor knappast att minska”, säger Vesa-Matti Lahti, ledande experten vid Sitra som beställt utredningen.

Konsumenten kan kompensera utsläpp från flygresor genom att betala en kompensationsavgift med vilken åtgärder som minskar koldioxidutsläpp annanstans finansieras. Bland annat plantering av träd och genomförande av projekt för förnybar energi i utvecklingsländerna är allmänt använda former för utsläppskompensation. En viss tjänsteleverantör köper utsläppsrätter i EU:s handel med utsläppskvoter.

”Det finns skillnader mellan kompensationsprojekten, bland annat i fråga om priset på utsläppsenheterna och uppnådda utsläppsminskningar. Genom valet av tjänsteleverantör kan man till exempel påverka var i världen ett utsläppsminskande projekt genomförs, eller om förutom koldioxidutsläpp även andra effekter på atmosfären kompenseras. Konsumenten har ofta svårt att veta vilket kompensationssätt är bäst och tillräckligt”, säger Niemistö.


Bilder:

Publicerad 15-01-2019 kl. 8.15, uppdaterad 14-01-2019 kl. 17.29

Målgrupp: