Sykes anvisningar för sociala medier

Finlands miljöcentral (Syke) är ett multiprofessionellt forsknings- och expertinstitut. Vår viktigaste uppgift är att lösa aktuella samhällsfrågor som påverkar miljön. Vi bygger upp ett hållbart samhälle med 650 experter, i tätt samarbete med nationella och internationella partner.

Miljön är vår gemensamma sak även i sociala media

Vi erbjuder information, tvärvetenskaplig kompetens och sakkunniga tjänster som behövs för offentligt och privat beslutsfattande. Vi deltar i den offentliga diskussionen på ett mångsidigt sätt och framför saker som har med miljön att göra i sociala media, det vill säga på de forum där människor vanligtvis är aktiva. Vi vill främja tillgängligheten av pålitlig och öppen information samt öka förståelsen för kopplingarna mellan miljöaspekter.

Vi använder också sociala mediakanaler för att väcka diskussion kring vår verksamhet, evenemang och aktuella frågor. Syke deltar i den offentliga diskussionen på ett konstruktivt sätt, och stödjer sig på undersökta fakta. Ett öppet utbyte som respekterar andras synpunkter är välkommet på våra sociala mediakanaler!

Vi följer reglerna för gott uppförande på webben och ber våra samtalspartner att hålla dem i åtanke på våra sociala medier:

  • Respektera andras åsikter, förolämpa inte andra.
  • Rasistiska meddelanden som är kränkande mot människor, religion eller ras är förbjudna.
  • Använd inte vulgärt språk och svär inte.
  • Uppmuntra inte till brott.
  • Länka inte till lagstridigt eller osakligt material.
  • Skriv inte kommentarer som grundar sig på konspirationsteorier, desinformation eller fejknyheter.
  • Det är förbjudet att göra reklam, marknadsföra och sälja andra aktörers tjänster eller produkter.
  • Vi förbehåller möjligheten till att radera kommentarer ifall reglerna inte följs.
  • Om användaren bryter mot dessa regler upprepade gånger kan användarens åtkomst till kanalerna förhindras.

Moderering av sociala mediakanalerna och svar på frågor

Sykes kommunikationsavdelning ansvarar över underhållet, användningen, bedömningen och utvecklingen av verksamheten på organisationens sociala medier. Moderatorerna följer med diskussionen huvudsakligen under vardagar och svarar antingen direkt på relevanta frågor eller söker en expert inom området vid Syke för att svara på frågan.

Sykes experter kan även agera och svara på frågor med sitt eget namn. Projekt med anknytning till Sykes verksamhet har egna sociala mediakanaler. De som är ansvariga över projekten ansvarar för kanalerna.

Kontakta kommunikationsavdelningen ifall du har några frågor gällande Sykes anvisningar för sociala medier.

Publicerad 10-05-2021 kl. 8.15, uppdaterad 01-09-2023 kl. 8.36
Målgrupp: