Ympäristö – en tidskrift om hållbar utveckling

Pressmeddelande 20-09-2013 kl. 9.36
Ympärsitölehti uusi, kansi 2

Tidningen Ympäristö som ges ut av miljöministeriet och Finlands miljöcentral har omarbetats till en kvalitetstidskrift om hållbar utveckling. Det första numret av tidskriften som har förnyats både till utseende och innehåll publicerades idag.

Tidskriften är en sammanslagning av innehållen i den gamla Ympäristö-tidningen och miljöministeriets tidigare publicerade tidning Asu & Rakenna. Den inspirerar till tankegångar och agerande som går hand i hand med hållbar utveckling, uppmuntrar till öppna diskussioner, ger en bakgrund till miljöfrågor och fördjupar sig i dem. Målet är att få en bredare läsarkrets och även locka dem som ännu inte är särskilt insatta i miljöfrågor.

Den 60-sidiga tidskriften kommer ut sex gånger per år.

I det första numret kan du bland annat läsa om träarkitekturen i Finlands naturcentrum Haltia, materialåtervinning i byggnader och de kommande klimatrapporterna från IPCC. President Tarja Halonen är gästkolumnist.

”Vårt mål är att göra en kvalitetstidskrift om hållbar utveckling. Ekonomisk framgång, social rättvisa och miljöskydd hänger samman. Vi behöver mera kunskaper och förståelse om detta. Det finns alltjämt ett behov av en tidskrift som ger bakgrundsfakta”, säger tidskriftens huvudredaktör Jussi Salmi, kommunikationsdirektör vid miljöministeriet.

”Den nya tidskriften vill inspirera sina läsare till att tänka och agera miljövänligt. Den tar upp olika perspektiv och exempel, och berättar om den senaste forskningen inom området”, säger Kirsi Norros, kommunikationsdirektör vid Finlands miljöcentral.

Tidskriften är en del av en större förnyelse av miljöförvaltningens kommunikationsverktyg. Inom kort publiceras även en uppdaterad version av webbplatsen miljö.fi som ett komplement till miljöministeriets, SYKEs och ARAs befintliga organisationssidor.

Ytterligare uppgifter

  • Jussi Salmi, huvudredaktör, kommunikationsdirektör miljöministeriet, tfn 040 830 7133
  • Kirsi Norros, kommunikationsdirektör Finlands miljöcentral, tfn 040 740 1693

Tidskriften Ympäristö

  • Prenumerationer: tfn (03) 4246 5340 eller tilaajapalvelu@stellatum.fi. Lösnummer säljs av Akademiska Bokhandeln och förlaget Stellatum Oy.

Målgrupp: