Skogsnaturens världs för de små och tysta öppnar sig i verket som vunnit det statliga priset för informationsspridning

Pressmeddelande 15-09-2017 kl. 11.37

Finlands miljöcentral och Naturhistoriska centralmuseet Luomus informerar

Kyyhkykiilunen

Sporgömmena i Lamproderma columbinum som tillhör slemsvampar är mycket små,
de har diameter om endast 0,4–1 millimeter. Typiskt för släktet lamproderma är en grann metallglänsande ytmembran. © Peter Schirmer

Verket Metsän salainen elämä (Skogens dolda liv) tilldelas i dag det statliga priset för informationsspridning. Boken berättar om de små organismer som döljer sig våra skogar och om de originella sätten, på vilka man undersöker dem. Den prisbelönta boken har redigerats av Finlands miljöcentral och Naturhistoriska centralmuseet Luomus och är skriven av en stor grupp forskare vid olika forskningsinstitut.

”Priset är en fantastisk utmärkelse i synnerhet för det långsiktiga arbete som tiotals forskare utför för att kartlägga vår skogsnatur”, säger bokens redaktör Terhi Ryttäri, äldre forskare vid Finlands miljöcentral.

Forskarnas dagliga möda och otroliga fynd presenteras

Metsän salainen elämä gör en djupdykning i skogsnaturen genom att fokusera på de små och osynliga. Någon fikar efter en skjuts på en flygande insekt, en annan fördelar sig för att komma förbi ett hinder. En glittrar som en ädelsten medan en tredje påminner främst om havregryn.

Bokens sidor förmedlar tiotals forskares genuina passion och hur de är redo att sätta allt på spel: vada i iskalla strömmar och vaka natten igenom vid fångstredskapen. Belöningen är nya artfynd och information om organismernas märkliga särdrag och levnadssätt. Den finländska skogen verkar fortfarande vara en allt mer förunderlig plats än vad man tidigare trott.

Boken Metsän salainen elämä bygger på Forskningsprogrammet för bristfälligt kända och hotade skogsarter (PUTTE), med hjälp av vilket man hittills har hittat nästa 2 000 nya arter i Finland. Av dessa har 550 arter varit tidigare helt okända för vetenskapen. Då man verkligen känner till skogens ekosystem och dess invånare, kan man även skydda och använda skogarna på ett hållbart sätt.

Programmet som finansierats av miljöministeriet genomfördes åren 2003–2016 och det är en del av METSO-programmet som har mål att trygga skogarnas mångfald i södra Finland. Med hjälp av PUTTE-programmet är det möjligt att rikta frivilliga skydds- och naturvårdsåtgärder till de artrikaste skogarna.

”PUTTE har varit ett fungerande och effektivt sätt att producera information till stöd för skydd av den biologiska mångfalden och planering av markanvändningen. Förhoppningsvis förlängs programmet och även utvidgas att omfatta andra livsmiljöer”, säger bokens redaktör Aino Juslén, chef för zoologiska enheten vid Luomus.

Plock ur boken:

”Metsän todellinen olemus piileekin suhteissa: sienten, puiden ja tuhansien muiden eliölajien punomassa vuorovaikutusten verkostossa. Yksi syö sieniä, toinen levittää niitä ja kolmas loisii sienenlevittäjän toukalla. Hajottajia on koko kirjo. Ne käyvät vuorollaan pilkkomaan kuollutta puuta ja kasvinosia – tai edesmenneitä hyönteisiä ja jäniksiä – yhä pienempiin osiin, kunnes jäljelle ei näytä jäävän mitään. Yhteistyö kukoistaa, mutta yhtä lailla kukoistaa häikäilemätön hyväksikäyttö.”

Porapistiäisen

Svart parasitstekelns äggläggningsrör är så lång att stekelhonan är tvungen att ”stå på tå” när hon lägger ägg. Bild Andrea Hallgass.


Mer information:

Äldre forskare Terhi Ryttäri, Finlands miljöcentral SYKE
terhi.ryttari@ymparisto.fi/tfn 0295 251585

Chef för zoologiska enheten Aino Juslén, Naturhistoriska centralmuseet LUOMUS
aino.juslen@helsinki.fi/tfn 050 3109703
 

Bokens redaktörer:

Eeva-Liisa Hallanaro, fackförfattare som specialiserat sig på naturen och miljön.
eevaliisa.hallanaro@gmail.com/tfn 0400 200837

Saija Kuusela, FD, projektchef vid enheten för ekosystemtjänster vid Finlands miljöcentral.
saija.kuusela@ymparisto.fi/tfn 0295 251 647

Aino Juslén, FD, chef för zoologiska enheten vid Naturhistoriska centralmuseet.
aino.juslen@helsinki.fi/tfn 050 3109703

Terhi Ryttäri, FD, äldre forskare vid enheten för skydd av naturtyper vid Finlands miljöcentral.
terhi.ryttari@ymparisto.fi/tfn 0295 251585

 


Målgrupp: