Oljesaneringen av två vrak i Skärgårdshavet påbörjas

Pressmeddelande 07-08-2020 kl. 9.57
HannaMarjut_hylysta_ARANDAn_monikeilaluotaimen3Dkuva
3D-bild av vraket av Hanna-Marjut. Bilden är tagen med multi-beam ekolodet på ARANDA. Bränsletankarna finns under däck i vrakets akter och torde kunna nås via lastrummet. Bild: SYKE

Finlands miljöcentral och Marinen informerar

Finlands miljöcentral SYKE och Marinen utför en dykningsoperation i Skärgårdshavet för att tömma bränsletankarna i två vrak. Fortuna och Hanna-Marjut sjönk på 1980-talet och bär enligt preliminär information 10–12 kubikmeter dieselolja i sina tankar. Den 10 augusti seglar man ut till sjöss på en två veckor lång operation som leds av SYKE. Marinen stöder operationen med sin oljebekämpningsförmåga och dykare.

Marinens oljebekämpningsfartyg HYLJE fungerar som arbetsfarkost under operationen. Marinens röjningsdykare utför planerade arbetsuppgifter från fartyget. Operationen har även mål visavi utbildning i att underhålla och främja dykarnas kompetens och yrkesskicklighet i vrakuppdrag.

Dykningsplatsen ligger i havsområdet under Ålands landskapsstyrelse. Fartygen för sanering är en del av beredskapsplanen för Ålands landskapsstyrelse och i huvudsak på grund av den kvarstående oljan har vraken klassificerats som s.k. farliga miljöobjekt.

Utöver Ålands landskapsstyrelse har även andra myndigheter och regionala räddningsmyndigheter informerats om dykningsoperationen. Under operationen är man förberedd på eventuella små oljeutsläpp under arbetet. Tunga havs- och absorptionslänsar finns för säkerhets skull med på HYLJE.

Ifall all olja inte kan avlägsnas under operationen i augusti fortsätter SYKE och Marinen dykningsarbetet vid vraken även i slutet på september. Även andra vrakarbeten och forskningar om vrakobjekten görs under hösten på undersökningsfartyget ARANDA.

Operationen är en del av miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd 2019–2023 som utgör en betydande satsning på skyddet av våra vatten: målet är god miljöstatus i Östersjön och i inlandsvattnen. Syftet med åtgärderna i programmet är att minska näringsbelastningen från jord- och skogsbruket, tömma vrak på olja, restaurera vattendrag och minska mängden skadliga ämnen i vattnet i städerna.

Uppgifter om vraken som ska tömmas på bränsle:

  • Hanna-Marjut, sjönk med sockerbetslast 1985, 499 brt fartyg, L 81,8 m och B 9,6 m. Koordinater (WGS84): 60o 04.910N och 21o 02.864 E.
  • Fortuna, sjönk med sockerbetslast 1987, 487 brt fartyg, L 52 m och B 8,9 m. Koordinater: 60o 05.132N och 21o 02.428 E.
 Hanna-Marjut och Fortuna
Arkivbilder av Hanna-Marjut och Fortuna

Operationen kan följas på Twitter via projektchef Jorma Rytkönens Twitter-konto @JormaRytkonen samt på Marinens kanaler i sociala medier, Twitter @Navyfi och Facebook Marinen.

Mera bilder: 

Fotografi av Fortunas propeller, taget av en dykare. Bild: SYKE

3D-bild av vraket av Hanna-Marjut

Dykare in oljesaneringprojekten av mudderverket Veli i 2019 

Mer information:

Projektets arbetsgrupp för Finlands miljöcentral och Marinen:

projektchef Jorma Rytkönen, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn +358 40 180 1447

saneringschef Markus Santasalo, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn +358 50 305 9420

oljebekämpningsfartyget HYLJE (veckorna 33 och 34), fartygets chef Aki Pykälistö, fornamn.efternamn@mil.fi, tfn +358 299 318 131

Information om program för vattenskydd

Information om projektet, oljesanering av vrak

vesiohjelma_logosv
 

Pressmeddelandet har ändrats sedan publiceringen. Frasen om Marinens roll i operationen i första stycket har ändrats från "...och stöds med handräckning av Marinen" till "Marinen stöder operationen med sin oljebekämpningsförmåga och dykare". (10.8.2020 kl. 14.50)


Målgrupp: