Miljöministeriets, SYKEs och ARAs telefonnummer förnyas

Pressmeddelande 25-10-2013 kl. 10.00

Miljöministeriet, Finlands miljöcentral och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet informerar

Miljöförvaltningens telefonnummer förnyas den 29–30 oktober 2013 som en del av statsförvaltningens gemensamma Hansel-ramavtal. Elisa fungerar nu som ny leverantör av miljöministeriets, Finlands miljöcentrals (SYKE) och finansierings- och utvecklingscentralen för boendets (ARA) telefonitjänster. I och med förnyelsen eftersträvar man effektivare lösningar för talkommunikation och kostnadsbesparingar inom hela statsförvaltningen.

Ämbetsverkens servicenummer och arbetstagarnas personliga arbetstelefonnummer kommer nu att börja med 0295. Samtal mellan nummer som börjar med 029 är avgiftsfria inom hela statsförvaltningen. Det är förmånligt för medborgare att ringa 0295-nummer eftersom det för samtalet endast tas ut en lokalnäts-, mobilsamtals- eller SMS-avgift i enlighet med det avtal som den som ringer ingått med den egna operatören. Man kan på normalt sätt skicka textmeddelanden till arbetstagarnas nya nummer och de fungerar vid samtal från utlandet med landsnumret +358.

Ämbetsverkens gamla gsm-nummer fungerar fortsättningsvis, men vid externa samtal från förvaltningens nummer ser mottagaren alltid numret i formatet 0295.

Arbetstagarnas nya mobiltelefonnummer träder i kraft från och med den 29 oktober. I ämbetsverkens telefonväxlar byts numren den 30 oktober 2013.

De nya numren till telefonväxlarna är från och med den 30 oktober 2013:

• Miljöministeriet 02952 5000
• SYKE 02952 51000
• ARA 02952 50800

De nya telefonnumren uppdateras på ämbetsverkens webbsidor och i personsökningen inom miljöförvaltningen strax efter att de trätt i kraft:

www.ym.fi
www.syke.fi
www.ara.fi
Personsökning inom miljöförvaltningen


Mer information:

Tarmo Maunu, dataförvaltningschef, miljöministeriet
tarmo.maunu@ymparisto.fi
tfn 040 582 8515


Målgrupp: