I de österbottniska åarna är vattenståndet högt, men stigningen har börjat avta

Pressmeddelande 20-11-2020 kl. 13.25
 

NTM-centralen i Södra Österbotten och Översvämningscentret informerar:

Tulva_Pohjanmaa_20112020
Vatten har runnit ut på åkrar och i skogen i flera ådalar, men veterligen har det inte uppstått skador på byggnader.  © Foto: NTM-centralen i Södra Österbotten

Under denna vecka har nederbörden varit kraftig särskilt längs kusten i Österbotten, i Mellersta Österbotten och i Kauhajokitrakten. Under torsdag kväll och fredag morgon (19–20.11.2020) nåddes flödestoppen i flera åar för tredje gången under den här hösten. Temperaturen som har sjunkit under noll grader har gjort att vattenföringen börjat avta och vattenstånden inte stiger, men i nedre loppet av de större åarna och älvarna (Perho å, Lappo å och Kyro älv) kommer vattenståndet under dagens lopp sannolikt att stiga något. Vatten har runnit ut på åkrar och i skogen i flera ådalar, men veterligen har det inte uppstått skador på byggnader.

Nederbörden har under denna vecka på många ställen överskridit 50 mm och t.ex. i Karleby regnade det mycket kraftigt på torsdagen 19.11. I nedre loppet av Perho å (Lahnakoski) har vattenståndet nått den högsta nivån i år, vilket motsvarar en översvämning som inträffar i genomsnitt en gång i året. I Kaitfors var vattenföringen på morgonen (20.11.2020) över 140 m3/s och förbiledningen inleddes på torsdagen.

I Nikkola i Kyro älv (Ilmajoki) har vattenståndet under slutet av veckan stigit med 2,5 meter, men det är ännu drygt en meter till översvämningsgränsen och det ser ut som att vattenståndet har slutat stiga. I Kauhajokitrakten ligger det vatten på åkrarna längs Päntäneenjoki och Kainastonjoki, men enligt prognoserna torde vattenståndet inte längre stiga.

Också i södra delen av Österbotten nådde åarna sin tredje flödestopp denna höst. Vattenståndet i Lappfjärds å och Tjöck å nådde samma nivå som i februari i år. Då uppnåddes åarnas hittills högsta vattenstånd i år.

Länkar:

På Twitter:

Mer information

NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919
  • Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806

Översvämningscentret / Finlands miljöcentral:

  • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@miljo.fi

Målgrupp: