Havsguiden.fi är en ny karta för båtfolk och strandliv

Pressmeddelande 08-02-2019 kl. 9.02

Pressmeddelande av Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Skogsstyrelsen, Geologiska forskningscentralen, Museiverket, Brahea-centret vid Åbo universitet, koordineringsgruppen för havsplaneringssamarbetet och Ålands landskapsregering

Finns det intressanta ställen att besöka under båtfärden? Var finns närmaste gästhamnar? Hur ser vädret ut under dagens seglats? Finns det månntro observationer om gröna alger vid sommarstugans strand? Svar på bland annat den här typen av frågor finns på havsguiden.fi. Den nya webbaserade tjänsten presenteras under båtmässan som öppnas idag den 8 februari 2019.

Havsguiden.fi är en ny karta för såväl båtfolk och stugägare som strandbesökare. Här finns information som tagits fram av olika finländska organisationer om bland annat väderlek och väderförhållanden, olika restriktionszoner, gästhamnar, algläget och besöksmål. Här finns även fotografier, satellitbilder och mycket annan intressant information för båtfolk och strandliv.

VELMU_LSI221_MH_556x303
I Havsguiden.fi finns fotografier, satellitbilder och mycket annan intressant information för båtfolk och strandliv.© Mats Westerbom / Metsähallitus

Den webbaserade havsguiden.fi fungerar även med mobila enheter. Chrome och Firefox används som webbläsare i tjänsten. Havsguiden publiceras på finska, svenska och engelska.

Finlands marina data samlas

Havsguiden är den första delen av projektet Finlands havsdataportal med uppgift att göra det lättare att få tillgång till marina data som tagits fram i Finland. Avsikten är att skapa en nationell tjänst, det vill säga en portal med havskunskap som samlar data och material från olika källor, likväl göra det lättare att hitta och använda sig av marina data och material liksom öka den internationella synligheten när det gäller marin kompetens i Finland. Havsdataportalen och möjligheten att ladda ned marina data kommer i sin helhet att finnas på adressen östersjön.fi i slutet av hösten 2019.

Via portalen får olika användargrupper lättare tillgång till marina data. Projektet fokuserar i synnerhet på att webbportalen ska ha en tydlig visuell design och användbarhet med funktionella sökvägar och gränssnitt liksom att material kan laddas ned. Den färdiga portalen betjänar ett flertal olika användargrupper såsom beslutsfattare, lärare, sjöfarare och båtfolk, forskare, journalister, studerande, företag och myndigheter. Här kommer att finnas bland annat marina data i realtid, kartor, liksom fritt nedladdningsbart forskningsmaterial, information om havets tillstånd och undervisningsmaterial. Portalen kommer att utvecklas i tätt samarbete med olika användargrupper.

Eftersom tio organisationer arbetar med att skapa portalen och ta fram data leder detta i sin tur till att de olika aktörerna i högre grad samarbetar och materialet blir mer enhetligt. Havskunskapsportalen verkställs av Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Skogsstyrelsen, Geologiska forskningscentralen, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Museiverket, Brahea-centret vid Åbo universitet, koordineringsgruppen för havsplaneringssamarbetet och Ålands landskapsregering. Portalen finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Havsguiden.fi är utvecklad av Fleetrange Oy.

Mer information om projektet

Projektkoordinator Hanna Piepponen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn +358 40 1823334, e-post: fornamn.efternamn@ymparisto.fi

meriopas.fi
havsguiden.fi
seaguide.fi
sea-guide.fi
 

Havsguiden presenteras 8–17.2.2019 under båtmässan i Helsingfors (mässområdet Uusi Aalto, avdelning 1 F 5).

 

SV EMKR ja EU lippu
 

Målgrupp: