Frågetjänsten Harava färdig – uppmuntrar invånare att engagera sig i sin livmiljö

Pressmeddelande 17-06-2013 kl. 15.22

Miljöministeriet, Finlands miljöcentral och Dimenteq Oy informerar

Hur kan invånarnas åsikter om utvecklingen av parkerna i närområdet enkelt förmedlas till planerarna? Hur kan kommunen informeras om platser som är farliga ur trafiksynpunkt och som medborgarna observerar? Den nya Harava-tjänsten är en kartbaserad kanal för idéer och kommentarer, som gör det enklare att ta hänsyn till invånarnas åsikter när närmiljön utvecklas. 

Enkätundersökningar kan genomföras av till exempel kommuner, landskapsförbund, närings-, trafik- och miljöcentraler, företag, föreningar och universitet. De som svarar anger sin åsikt direkt på en elektronisk karta, vilket gör det smidigare både att lämna respons och att hantera den. Utöver enkäter möjliggör Harava professionell inventering samt upprätthållande av delen med frågor och svar.

Harava_talot_556px

Användbart framför allt vid planering av markanvändning

Under arbetet med att finslipa Harava har man dragit nytta av de de erfarenheter som redan har rapporterats av användarna. De nya användarna kan till exempel utnyttja färdiga enkätmallar.

”Vi har redan använt Harava-enkäter för att som hjälp vid planläggningsarbetet be invånarna att berätta var det finns platser som är farliga ur trafiksynpunkt och var fladdermöss övervintrar”, berättar projektchef Kaarina Vartiainen från Finlands miljöcentral.

Harava har testats nu under våren i bland annat Tammerfors, där enkäten används till att upprätta en delgeneralplan för stadskärnan. Staden fick in över 1 400 svar.

”De som svarade markerade över 20 000 positioner och rutter på kartan. En detaljanalys av svaren har inletts och den blir klar i början av hösten. Även om Havara-tjänsten inte var helt färdig när vi genomförde vår enkät, verkar Harava vara precis ett sådant verktyg som är användbart särskilt inom planering av markanvändning”, säger geodataexperten Jouko Järnefelt från Tammerfors stad.

Målet är bättre möjligheter att påverka

Harava ingår i miljöministeriets projekt där man tar fram elektroniska ärende- och informationstjänster för boendet och den byggda miljön. Tjänsterna gör det enklare att bland annat ansöka om olika tillstånd och stöd samt att samla in och analysera information.

”Det är roligt att Harava redan har väckt intresse runtom i Finland. Målet är att förbättra invånarnas möjligheter att påverka samt att förbättra informationsflödet mellan myndigheterna, invånarna och företagen”, säger projektchef Joona Majurinen från miljöministeriet.

E-Service för boende och byggande-projektet ingår i finansministeriets program för att påskynda elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet), som startades 2009. Enheten för den byggda miljön vid Finlands miljöcentral samordnar genomförandet av Harava. Tjänsten har byggts av Dimenteq Oy.

Mer information

Projektchef Kaarina Vartiainen, Finlands miljöcentral, tfn 0400 148 746, fornamn.efternamn@miljo.fi

Projektchef Joona Majurinen, miljöministeriet, tfn 040 147 2509, fornamn.efternamn@miljo.fi

Geodataexpert Jouko Järnefelt, Tammerfors stad, tfn 040 801 6170, fornamn.efternamn@tampere.fi (om Tammerfors Harava-enkät)

Verkställande direktör Teemu Virtanen, Dimenteq Oy, tfn 050 404 6622, fornamn.efternamn@dimenteq.fi (om att ta Harava i bruk)

Målgrupp: