Följ med vad som händer i din närmiljö med en ny elektronisk tjänst

Pressmeddelande 03-06-2013 kl. 13.16

Miljöministeriet, Finlands miljöcentral och Solita Oy informerar

Vill du få reda på vilka byggprojekt som planeras i närheten av ditt hem? Är du intresserad av i vilka vatten man tänker muddra i trakten kring din sommarstuga? Dessa frågor, och många andra, kan den nyöppnade aktivitetsbevakningstjänsten Tarkkailija svara på.

Genom den elektroniska tjänsten kan medborgare, företag eller myndigheter få information om det som händer i omgivningen eller de förändringar som är på gång, och informationen skickas behändigt till e-posten eller smarttelefonen. Användarna av tjänsten får små meddelanden via vilka de kan söka fram aktuell information om planer, utredningar och utvecklingsprojekt och på så sätt bättre än tidigare hålla sig ajour med de förändringar som sker i livsmiljön.

Tarkkailija-logo_420x106

Ett behändigt verktyg för att följa med utvecklingen i det egna området

Tarkkailija är en kartbaserad informationstjänst där användaren definierar vilka ämnesområden och projekt som intresserar honom eller henne eller avgränsar informationssökningen till ett visst geografiskt område. Efter det kommer aktivitetsvakten alltid att meddela när det finns ny information om de objekt som användaren uppgett att är intressanta.

"Om det i ditt bostadsområde t.ex. ska inledas ett planläggningsprojekt som det finns information om på kommunens webbplats, hittar aktivitetsvakten informationen och sänder den till den e-postadress du uppgett", berättar projektchefen Kaarina Vartiainen från Finlands miljöcentral.

Tjänsten samlar information från olika aktörers webbtjänster, i detta nu fler än 400 webbplatser. Till dessa hör bl.a. webbplatserna för samtliga kommuner, NTM-centraler, regionförvaltningsverk och landskapsförbund samt ämbetsverk och ministerier som behandlar frågor som rör den byggda miljön. Tjänsten har framför allt upprättats i syfte att underlätta medborgarnas informationsåtkomst, men också andra aktörer och organisationer kan smidigt tanka information via tjänsten.

Tarkkailija en del av programmet för att påskynda elektronisk ärendehantering

Aktivitetsvakten Tarkkailija är en del av miljöministeriets projekt för produktion av elektroniska ärendehanterings- och informationstjänster i anslutning till boende och den byggda miljön. Tjänsterna gör det bl.a. lättare att ansöka om olika slags tillstånd och stöd samt att hitta och analysera information.

"Tarkkailija, och tjänsten Harava som pilottestas, är tjänster av nytt slag som hjälper användaren att följa med och vara delaktig i det som händer i närmiljön. Målet är att med dessa elektroniska tjänster förbättra medborgarnas möjligheter att delta samt att underlätta informationsgången mellan myndigheter, medborgare och företag", säger projektchefen Joona Majurinen från miljöministeriet.

Projektet E-service för boende och byggande utgör en del av det program som finansministeriet år 2009 inledde för att påskynda elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe). Finlands miljöcentrals enhet för den byggda miljön svarar för koordineringen av tjänsten. Tjänsten har utvecklats av Solita Oy i samarbete med SITO, Leiki Ltd och IBM.

Mera information

Projektchef Kaarina Vartiainen, Finlands miljöcentral,
tfn 0400 148 746, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Projektchef Joona Majurinen, miljöministeriet,
tfn 040 147 2509, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Affärschef Mikko Aro, Solita Oy
tfn 040-844 34 00, fornamn.efternamn@solita.fi

LÄNKAR

E-service för boende och byggande

Pressmeddelande om tjänsten Harava (på finska, MM & SYKE 4.2.2013)

Aktivitetsbevakningstjänsten Tarkkailija

Tarkkailija på Facebook

Elinympäristön tietopalvelut (Informationstjänster för livsmiljön) på Facebook

Informationstjänster för livsmiljön, blogg Sateen varjolla

SADe-programmet


Målgrupp: