Blågrönalgsläget har lugnat ner sig både i insjöar och i havsområden

Pressmeddelande 05-08-2021 kl. 15.32
Baserat på Sentinel-3-satellitens bild den 4 augusti 2021 har algmattan i Bottenhavet minskat i storlek jämfört med sin tidigare omfattning, men under lugna förhållanden kan delar av den fortfarande ha kommit upp till ytan. Vid mynningen av Finska viken fortsätter blågrönalgerna att blomma, men inga egentliga ytblomningar har observerats i områdena kring Finland. En närbild av Finska viken, tagen av US Geological Surveys Landsat-8-satellit. © SYKE-material, innehåller modifierade Copernicus Sentinel-data (2021) och USGS:s Landsat-programdata (2021)

Antalet blågrönalgobservationer har börjat minska i insjöar och på Östersjökusten. Situationen i insjöar är lugnare än vanligt. Vanligtvis är augusti månaden med mest blågrönalger. I de öppna havsområdena har förhållandena lugnat ner sig efter en blåsig helg. Under den senaste veckan har prioriteringarna för tyngdpunkterna för blågrönalgförekomsterna i Bottenhavet och vid Finska vikens mynning flyttat sig bort från Finland.

I nästan alla kustområden i Finland observerades på måndag och tisdag uppvällning orsakad av vinden. Uppvällningszonerna urskiljs som svalare områden längs kusterna, jämfört med de öppna havsområdena. © SYKE-material, innehåller modifierade Copernicus Sentinel-data (2021)

Mer på finska

SYKE följer med förekomsten av blågrönalger som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd

Den riksomfattande alguppföljningen baserar sig på observationer av blågrönalgförekomster som stigit till ytvattnet, och dess syfte är att ge en allmän bild av blågrönalgsläget i olika vattendrag. Uppföljningen genomförs som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunernas miljö- och hälsomyndigheter och Finlands miljöcentral. Även Finlands Rotary-medlemmar deltar aktivt i den nationella blågrönalguppföljningen.

I sommar omfattar alguppföljningen över 400 bestående observationsplatser runt om i landet i insjöar och längs med kusten samt i skärgården. Information om blågrönalgsläget i öppna havsområden förmedlas huvudsakligen från satellitobservationer men även från Gränsbevakningsväsendet, havsforskningsfartyget Aranda, den automatiska bildgivande utrustningen vid atmosfär- och havsforskningsstationen på Utö och kryssnings- och handelsfartyg (MS Finnmaid och MS Silja Serenade) som utrustats med mätanordningen Alg@line. För de öppna havsområdenas del utarbetas algmattornas driftprognoser i samarbete med Meteorologiska institutets sjöservice.

Finlands miljöcentral informerar om det allmänna nationella blågrönalgsläget på torsdagar varje vecka från början av juni till slutet av augusti. Den veckovisa rapporteringen om blågrönalgsläget inleddes år 1998.

Hälsoskador kan uppkomma av ett flertal föreningar som blågrönalgerna producerar

Enligt anvisningar av Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) gäller det att alltid utgå ifrån att vatten som innehåller rikligt med blåalger kan äventyra hälsan. Blågrönalgerna producerar ett flertal olika föreningar som kan orsaka symtom. En del av blågrönalgerna kan producera lever- eller nervgifter men en stor del av symtomen som uppträder hos personer som badar i vattnet kan också bero på andra föreningar.

Framför allt små barn och sällskapsdjur bör hållas borta från vatten som innehåller blågrönalger. Vatten med blåalger ska inte användas för att kasta bad, tvätta sig eller vattna. Vid misstanke om förgiftning ska du uppsöka läkare och ta sällskapsdjur till en veterinär. Giftinformationscentralen ger vid behov närmare anvisningar.

Kommunernas hälsoskyddsmyndigheter följer upp blåalgssituationen på badstränder.

Meddela dina blågrönalgobservationer i Insjö-havswikin

I Insjö-havswikin, som Finlands miljöcentral upprätthåller, har var och en möjlighet att inrätta en observationsplats och på den lagra blågrönalgobservationer i insjöar och kustområden. Det går också att skicka enstaka observationer från till exempel badstranden eller båtturer. Observationerna kan lämnas in via webbapplikationen Havaintolähetti, och de syns på den riksomfattande kartan över blågrönalgsläget och stöder bedömningen av den riksomfattande algsituationen. Även observationer av att blåalger inte förekommer är viktiga.

Kommunerna och städerna följer upp blågrönalgsläget på badstränderna, så det lönar sig att meddela rikliga förekomster av blågrönalger även till kommunens hälsoskyddsmyndigheter.

Blågrönalgobservationer även i tjänsterna Itämeri.fi och vesi.fi

Förra sommaren lanserades för första gången även webbsidorna Algobservationer i tjänsten Itämeri.fi och Sinilevätilanne i tjänsten vesi.fi. Kartan över blågrönalger som visas på webbsidan i fråga sammanför blågrönalgobservationerna som anmälts i Insjö-havswikin, blågrönalgobservationerna på Helsingfors stads badstränder och blågrönalgobservationerna som baserar sig på Finlands miljöcentrals satellittolkningar under de senaste tre dagarna.

Så här känner du igen blåalger

En liten mängd blåalger ser i vattnet ut som gröna eller gulaktiga partiklar. Smala ränder av alger kan flyta in till stranden. En riklig mängd blåalger bildar vid lugnt väder gröna- eller gulaktiga algflottor som anhopas i strandvattnen. Pollen förekommer till skillnad från blåalger förutom på vattenytan också på till exempel bryggor eller trädgårdsmöbler.

Om algmassan löser upp sig i korn i vattnet när du rör den med en pinne kan det vara fråga om blåalger. Om algerna fastnar vid pinnen är det fråga om något annat än blåalger. I ett vattenglas stiger blågrönalgerna till ytan som grönaktiga korn inom ungefär en timme.

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Bedömning av risken för algblomning

Riksomfattande information om algblomning

Algsituationen leväseuranta (Järvi-meriwiki)

TARKKA-service (på finska och på engelska)

I TARKKA-tjänsten kan du följa algsituationen via satellitobservationer. Observationer samlas dagligen in i tjänsten från havs- och sjöområden.

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

  • Högskolpraktikant Jere Laine, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 252 193, fornamn.efternamn@syke.fi (till 10.8.)

  • Specialforskare Kristiina Vuorio, Finlands miljöcentral SYKE, tfn.0295 251 757, fornamn.efternamn@syke.fi (från 11.8.)

Havsområdet

Blågrönalgobservationer vid kusten sammanställda av

  • Högskolpraktikant Lilja Nikula, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 209, fornamn.efternamn@syke.fi 

Blågrönalgobservationer på öppna havet

  • eotuki@syke.fi
  • Forskare Sakari Väkevä, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 252 088 (till 6.8.)
  • Systemerare Mikko Kervinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 252 088 (från 9.8.)

Östersjöns tillstånd

  • Specialforskare Seppo Knuuttila, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 286, fornamn.efternamn@syke.fi (till 6.8.)
  • Forskningsprofessor Markku Viitasalo, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 742, fornamn.efternamn@syke.fi (från 9.8.)

Kommunikation

  • Kommunikationspraktikant Venla Valtanen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 194, fornamn.efternamn@syke.fi (till 13.8.)

Målgrupp: