Pressmeddelanden

Nyaste pressmeddelanden

 • EU:s nya förordning begränsar utsläppen av fluorerade växthusgaser 20-02-2024
  Finlands miljöcentral och miljöministeriet informerar: Genom EU:s nya F-gasförordning minskas utsläppen av starkt klimatpåverkande fluorerade växthusgaser (F-gaser) betydligt. Förordningen träder i kraft den 11 mars 2024. EU:s förordningar är bindande rättsakter som alla medlemsstater måste tillämpa i sin helhet. Bestämmelser om genomförandet av F-gasförordningen i Finland utfärdas genom nationell lagstiftning.
 • Konkurrensutsättning av saneringen av vraket Ilmarinen inleds 12-02-2024
  Finlands miljöcentral (Syke) inleder konkurrensutsättning av saneringen av vraket efter pansarfartyget Ilmarinen. Konkurrensutsättningen ingår i Finlands miljöcentrals lagstadgade uppföljning av riskvrak.
 • Lösningar för omställningen till ren energi – ett nytt forskningsprojekt påskyndar utfasningen av fossila bränslen 06-02-2024
  Miljöministeriet, Finlands miljöcentral, Teknologiska forskningscentralen VTT och Geologiska forskningscentralen informerar: Finland har fått en betydande forskningsfinansiering på 14 miljoner euro från EU för att påskynda omställningen till ett rent energisystem. I projektet REPower-CEST tar man fram en övergripande analys av de olika sätten att fasa ut fossila bränslen och bereder en färdplan för genomförandet av omställningen i Finland.
 • KUNGÖRELSE: Beslut om Litauens havsvindpark har utfärdats 16-01-2024
  En havsbaserad vindkraftspark har planerats i Litauens havsområde. Miljökonsekvensbedömningsförfarandet för projektet inleddes 2021. På projektet har förfarandet enligt konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) tillämpats. Finlands miljöcentral kungör att ett beslut om att bygga och driva ett kraftverk har meddelats i Litauen den 9 oktober 2023.
 • Kungörelse: Beslut om Polens kärnkraftverk utfärdat 28-12-2023
  Polen har planerat sitt första kärnkraftverk. Miljökonsekvensbedömningsförfarandet för projektet inleddes 2015. På projektet har förfarandet enligt konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) tillämpats. Finlands miljöcentral kungör att ett beslut om att bygga och driva ett kraftverk har fattats i Polen den 19 september 2023.
 • Bekämpningen av naturförlust kräver information av hög kvalitet och gott samarbete – förslag till Nationellt program för utveckling av naturinformation publicerat 15-12-2023
  Det finns en stor samhällelig efterfrågan på naturinformation av hög kvalitet eftersom bekämpningen av naturförlust kräver lösningar som är baserade på omfattande information. För första gången i Finland har en stor grupp organisationer från olika sektorer förenat sina krafter för att förbättra kvaliteten och tillgängligheten av naturinformation. Den Nationella koordinationsgruppen för naturinformation (Lukki), koordinerad av Finlands miljöcentral, har publicerat ett gemensamt förslag från 17 organisationer för ett Nationellt program för utveckling av naturinformation för åren 2024–2035.
Mera 2023 pressmeddelanden (sttinfo.fi)
Publicerad 04-06-2013 kl. 15.24, uppdaterad 04-01-2024 kl. 8.49
Målgrupp: