Pressmeddelanden

Nyaste pressmeddelanden

 • Naturen i norr förändras snabbt och delvis oåterkalleligt 29-09-2023
  Med redan överenskomna klimatåtgärder kommer Lappland att värmas upp med 2–3 grader över nuläget under de kommande 50 åren, dvs. 4–5 grader över det förindustriella genomsnittet. Detta kunde påvisas genom en detaljerad temperaturanalys som fokuserades på Laplandsregionen i Norge, Sverige och Finland.
 • Miljöskadliga stöd bedömdes – orsakandet av naturförlust bör identifieras i beskattningen 18-09-2023
  Genom att slopa statens ekonomiska stöd för verksamhet som förstör miljön kan man både förbättra miljöns och statsfinansernas tillstånd. Rapporten Miljöskadliga stöd i Finland. En översikt av stöd som påverkar klimatet och biologisk mångfald (på finska) som Finlands miljöcentral publicerat idag går igenom utvecklingen av bedömningsmetoderna för miljöskadliga stöd och bedömt de skadliga effekterna av stöden särskilt på klimatet och den biologiska mångfalden.
 • Delta i en enkät som kartlägger betydelsefulla platser i Östersjön 11-09-2023
  Tillbringar du tid till havs med att njuta eller arbeta? Är öar, skär, stränder och vikar en del av ditt sinneslandskap eller din livsstil? Finlands miljöcentral (Syke) utreder betydelsefulla platser för medborgarna i havsområden och vid kusten i Finland. Med hjälp av en kartbaserad enkät får forskarna information om platser som är viktiga för människorna och som kan användas som stöd för havsplaneringen. Människors erfarenhetskunskap utnyttjas i arbetet med att identifiera havsområden som är värdefulla med tanke på ekosystemtjänsterna. Enkäten kan besvaras 11.9 –15.10.2023.
 • Sammandrag av den riksomfattande översikten över blågrönalger juni–augusti 2023: Varierande mängd blågrönalger både i sjöarna och till havs i somras 05-09-2023
  Under den gångna sommaren varierade algläget i takt med förändringarna i väderleksförhållandena. Blågrönalgernas blomningar började öka i och med det varma vädret efter midsommar. Observationernas topp uppnåddes vid sjöarna och kusten i mitten av juli. På öppna havet inleddes säsongen för blågrönalger i slutet av juni.
 • Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig till havs och i sjöar 31-08-2023
  Mängden blågrönalger i havsområdena och sjöarna har minskat betydligt denna vecka. I insjöarna och vid kusten har man inte längre observerat mycket rikliga blomningar av blågrönalger. Blågrönalger kan fortfarande förekomma senare på hösten när vädret blir kallare, men blomningarna är i allmänhet inte lika kraftiga som under sommaren. Finlands miljöcentrals information om den riksomfattande blågrönalgsituationen som utkommit varje vecka upphör för denna sommar i dag.
 • Storskarvsbeståndet i Finland ökade med över tio procent efter fyra år av tillbakagång 30-08-2023
  Sommaren 2023 var antalet storskarvsbon i Finland cirka 27 920. Häckningsbeståndet i Finland ökade med 14 procent, det vill säga med cirka 3460 bon, jämfört med föregående sommar. Sedan 2015 har antalet storskarvsbon varierat mellan cirka 24 000 och 27 000. De årliga regionala variationerna i antalet bon är dock stora.
 • Målet är att få bort förrymda fiskeredskap ur naturen 25-08-2023
  Syftet med projektet Re:Fish, som inleddes i mars 2023, är att minska mängden skräp från fritidsfiske och förhindra nedskräpning. Under det treåriga projektet avlägsnas så kallade spöknät, dvs. övergivna fiskenät som lämnats kvar i vattnet, från Östersjöns kustområden. Projektet är samtidigt ett pilotprojekt för insamling av fiskenät som tagits ur bruk.
Mera 2023 pressmeddelanden (sttinfo.fi)
Publicerad 04-06-2013 kl. 15.24, uppdaterad 13-03-2023 kl. 10.50
Målgrupp: