Tullen och Finlands miljöcentral (SYKE) intensivövervakade införseln av flaskor med köldmedier – målet var att förhindra utsläpp som bidrar till uppvärmningen av klimatet

Nyhet 02-02-2022 kl. 9.09
© Joni Kuusisto / Unsplash

Tullen och Finlands miljöcentral (SYKE) övervakade tillsammans införseln av förbjudna köldmedieflaskor avsedda för engångsbruk. Perioden av intensivövervakning som genomfördes hösten 2021 var en del av en EU-omfattande kampanj med syftet att bland annat understödja företag som bedriver lagenlig verksamhet.

Införsel av behållare med köldmedier innehållande fluorerade växthusgaser (F-gaser), som är avsedda för engångsbruk, har varit förbjuden sedan 2007. Trots detta fastnar flaskor fortfarande varje år i EU-ländernas tullar.

"Det är förbjudet att släppa ut köldmediegaser i atmosfären, eftersom många köldmedier bidrar till uppvärmningen av klimatet och därmed till klimatförändringen. Problemet med flaskor avsedda för engångsbruk är bland annat att de små mängder köldmedier som blir kvar i flaskorna i kombination med flaskornas lätta struktur möjliggör att gaser frigörs i atmosfären när flaskorna tas ur användning eller skadas", säger överinspektör Nufar Finel vid Finlands miljöcentral.

F-gaser används som köldmedier bland annat i värmepumpar och luftkonditioneringsutrustning. Användningen av F-gaser har blivit allt vanligare, eftersom de använts för att ersätta ämnen som försvagar ozonskiktet.

Införseln övervakades i flera EU-länder

Övervakningsperioden i september–oktober var en del av en EU-omfattande kampanj för att stoppa införseln av flaskor med köldmedier avsedda för engångsbruk. Med kampanjen stöder man bland annat företag med lagenlig verksamhet genom att förhindra att företag som bedriver olaglig verksamhet får en förvrängd konkurrensförmån och kommunicerar om övervakningens existens och om lagstiftningen. Intensivövervakningen var inriktad på land- och sjötrafiken.

Vid övervakningen kontrollerades köldmedieflaskornas märkning och behållarnas ventiler. Köldmedieflaskor avsedda för engångsbruk är ofta försedda med en märkning om engångsbruk och har endast en ventil, medan påfyllningsbara flaskor är försedda med två ventiler. Behållare som är avsedda för engångsbruk är vanligtvis tillverkade av material med sämre kvalitet än påfyllningsbara behållare.

När man hittar en engångsflaska beslagtas den i första hand och förstörs på importörens bekostnad.

Förbjudna behållare hittades inte – införseln övervakas även i framtiden

"Under intensivövervakningen hittades inga förbjudna behållare med köldmedier, vilket givetvis är positivt. Man bör dock ta i beaktande att undantagsförhållanden råder och att coronapandemin har minskat gränstrafiken jämfört med det normala", konstaterar tullöverinspektör Sofia Lindbäck vid Tullen.

Införseln av köldmedier kommer att intensivövervakas även i framtiden.

Finlands miljöcentral är behörig myndighet när det gäller F-gaser. Tullen övervakar införseln.

Mera information

Mera information till media

  • Tullen: tullöverinspektör Sofia Lindbäck tfn 050 399 6856, sofia.lindback(at)tulli.fi
  • Finlands miljöcentral SYKE: överinspektör Nufar Finel tfn 0295 251 113, nufar.finel(at)syke.fi

Målgrupp: