Nu är det möjligt att spara planuppgifter i datasystemet för den byggda miljön

Nyhet 30-01-2024 kl. 15.16
Teckning av en imaginär plan med tomtgränser, övriga planmarkeringar och en 3D-bild av ett höghus.
 

En viktig milstolpe har uppnåtts i utvecklandet av datasystemet för den byggda miljön (Ryhti). Det är nu möjligt att spara planuppgifter i systemet. Kommuner och landskapsförbund kan spara detalj-, general- och landskapsplaner i det nationella systemet. Alternativet är att skicka uppgifter antingen via ett gränssnitt eller via ett användargränssnitt som fungerar i webbläsaren.

"De tjänster som nu publicerats är de första versionerna. Ett antal kommuner och landskapsförbund testar dem i år. Vi lyssnar noggrant på våra partnertesters praktiska erfarenheter och vill tacka alla våra samarbetspartners som redan hittills har lagt ner mycket tid på utvecklingen av tjänsterna", berättar projektchef Seija Lonka som ansvarar för planuppgifterna.

Utvecklingsarbetet fortsätter. Till exempel publiceras en ny version av webbläsarnas gränssnitt för planuppgifter före sommaren. I den nya versionen kan man via blanketten hämta uppgifter om handlingar och beslut, varvid endast planen ska vara i JSON-format.

Alla planer maskinläsbara

I Finland övergår man i stor utsträckning till planläggning i datamodellformat. Det innebär att nya planer framöver utarbetas i ett nationellt enhetligt datamodellformat och publiceras i lämpliga delar i datasystemet för den byggda miljön som omfattar hela Finland. Lagen om datasystemet för den byggda miljön trädde i kraft den 1 januari 2024. Kommunerna och landskapsförbunden övergår till det nya verksamhetssättet senast från och med 2029.

Den nationella plandatamodellen har utarbetats som en del av arbetet för interoperabilitet som koordineras av miljöministeriet. Arbetsgrupperna inom arbetet för interoperabilitet är öppna för alla och de samlar experter från kommunerna, staten, organisationer och den

privata sektorn. Man kan anmäla sig till miljöministeriet på e-postadressen yhteentoimivuus.ym@gov.fi för att gå med.

"Jag rekommenderar att man deltar i arbetet för interoperabilitet, eftersom man då får den senaste informationen och en möjlighet att påverka de datamodeller, ordlistor och dataspecifikationer som även den byggda miljöns datasystem grundar sig på", uppmuntrar Lonka.

Även tjänster avsedda för medborgare på väg

Av de tjänster som publicerades i januari är den del som är öppen för alla en tjänst där man kan validera planen, dvs. kontrollera den tekniskt. Planen laddas upp i valideringstjänsten. Därefter kontrollerar systemet hur planen motsvarar den nationella plandatamodell som Ryhti-systemet förutsätter. Valideringstjänsten kräver ingen inloggning. Den betjänar i fortsättningen i synnerhet kommunernas planläggare, men också till exempel studerande inom branschen.

Utvecklingen av datasystemet för den byggda miljön fortsätter under 2024. Systemets karttjänst och gränssnitten för utlämnande av uppgifter blir klara senare under året. Via dem kan myndigheter, företag och medborgare använda uppgifterna i systemet. Användarna får endast information som de lagligen har rätt till.

Bekanta dig med nuvarande och kommande tjänster

Mer information och kontaktuppgifter

  • Seija Lonka, projektchef, planuppgifterna, Finlands miljöcentral (Syke), fornamn.efternamn@syke.fi
    Päivi Malmi, projektchef, datasystemet för den byggda miljön, Finlands miljöcentral (Syke), fornamn.efternamn@syke.fi
     
  • Kundstöd för datasystemet för den byggda miljön:
    ryhti@syke.fi

Målgrupp: